SolidWorks 2014 Premium Eğitim Seti


Video Eğitim

Açıklama

1

Bu DVD'nin içinde aşağıdaki kurslar yer almaktadır.

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
Ders Adı
Eğitim setine giriş
Çalışma Arayüzü
SolidWorks Tarihçe
SolidWorks Paketleri
Yamalar
Seçenekler
Menü Özelleştirme
Ortamlar
Yardım menüsü
Mouse kullanımı
SolidWorks dosya yapısı
12 Dosya kaydetme
Eğitim setine giriş Çalışma Arayüzü SolidWorks Tarihçe SolidWorks Paketleri Yamalar Seçenekler Menü Özelleştirme Ortamlar Yardım menüsü Mouse kullanımı SolidWorks dosya yapısı 12 Dosya kaydetme
Ders Adı
Zoom Kavramı
Döndürme
Sürüme
Dik Bakma
Standart Görünümler
Bir Önceki Görünüm
Özel Görünüm Oluşturma
Görünüm Seçici
Çoklu Pencere ile Çalışma
Görünüm ekleme
Kısayol tuşları değiştirme
Mouse kısayollarını değiştirme
Kesit Görünüm
yapıştır
Ders Adı
Düzlemler
Çizim Başlatmak
Aktif ve Pasif Çizim
Çizimin Önemi
Çizgi Komutu
Yay Komutu
Referanlı Çizgi
Seçme ve Silme
Daire
Çizimde İlişki Oluşturma
İlişki Hataları
Dikdörtgen
Yay
Yuva Komutu
Çokgen
Parabol
Eğriler
Çizim Tanımlama
Ölçümlendirme
Çizim Teknikleri
SketchXpert
Süren ve Sürülen Ölçü
Otomatik İlişkilendirmeler
Radyüs
Pah
Aynalama
Kısayollar
Çizime Metin Ekleme
Nokta
Objeleri Buda
Objeleri Uzat
Objeleri Öteleme
Düzlemlere Giriş
Objeleri Dönüştür
Doğrusal Çizim Çoğaltma
Dairesel Çizim Çoğaltma
Taşı
Kopyala
Döndür
Ölçeklendirme
Öteleme Komutları
Çizimi Onar
Objeleri Uzat (Esnetme)
İlişkileri Göster
Tam Tanımlama
İlişki Ekleme
Ayrık Objeler
Onaylama
Obje Değiştir
Çizimi Değiştir
Çizimi Modele Göre Kapat
Otomatik Yakalama
3B Çizim
Hızlı Çizim
Akıllı Ölçümlendirme
Yatay Ölçümlendirme
Dikey Ölçümlendirme
Ordinat Ölçümlendirme
Yol Uzunluk Ölçümlendirme
Çap Ölçülendirme
Çizim Kısayol Menüleri
Yakalama Seçenekleri
Yay Uzunluğu Ölçümlendirme
Word sembollerinin SolidWorks içinde kullanımı
Çokgen Düzenleme
Türetilmiş Çizim
Otomatik Çizim Orantılama
Denklem ile eğri çizme
Stil Eğrisi
Çizimde denklemler oluşturma
Ders Adı
Sahne Düzenleme
Genel Katılama Komutları
Ekran Kontrolleri
Katıda Oryantasyon
Pencere Kullanımı
Sağ Tuş Oryantasyon
Temel Katılama Ekstrüzyon
Katının Serbest Düzenlenmesi
Ölçülü Düzenleme
Katının Çizimini Düzenlemek
Katıya Katı Ekleme
Katıları Silme
Bağımsız Katılar
Katıları Renklendirme
Katılama Alt Seçenekler
İnce Unsur ile Ekstrüzyon
Referanslı Ekstrüzyon
Ekstrüzyon Alt Seçenekler 2
Ekstrüzyon Kontür Seçimi
Döndürerek Katılama
Döndürerek Katılama Seçenekler
Süpürerek Katılama Düzlemsiz
Süpürerek Katılama Düzlemli
Süpürerek Katılama Hatalar
Bağımsız Yol ve Profil
Süpürerek Katılama İnce Unsur
Süpürerek Katılama Yol Boyunca Bük
Süpürerek Katılama Tek Rehber Çizgi
Süpürerek Katılama İki Rehber Çizgi
Süpürerek Katılama Yol ve 1 Kılavuz
Süpürerek Katılama 2 Kılavuz
Süpürerek Katılama Normale Sabit Kıvrılma
Loft ile Katılama
Profilsiz Loft
Kılavuzlu Loft
36 Loft iki kılavuzlu
Merkez Çizgili Loft
Sınır ile Katılama
Düzlemler Tek Referanslı
Düzlemler İki Referanslı
Düzlemler Üç Referanslı
Ekstrüzyon ile Kesme
Kesilecek taraf seçimi
Ekstrüzyon ile Kesme Gövdeler
Döndürme ile Kesme Kübik Parçalar
Döndürme ile Kesme Diaresel Parçalar
Kesit Görünüm
Kıvrımlı Kesme Profil ve Yol
Kıvrımlı Kesme ve Gövde ile Kesim
Kıvrımlı Kesme Profil ve Katı Hatları
Seçme ve Seçim Yöneticisi
Loft ile Kesme
Unsur Sıralaması Değiştirme
Sınır ile Kesme
Sabit Yarıçap
Radyüs Düzenleme
Yüzeylere Radyüs Verme
Değişken Yarıçaplı Radyüs
Yüz Radyüsü
Tam Daire Radyüs
FilletXpert
Pah
Doğrusal Çoğaltma
Dairesel Çoğaltma
Eğri Yöntemi
Hizalama Yöntemi
Eğri ile Çoğaltma ve Doğrusal Çoğaltma
Eğri ile Çoğaltma Dikey Uygulama
Eğri ile Çoğaltma Helisel
Çizim ile Çoğaltma
Çizim Değiştirme
Doldurarak Çoğaltma
Tablo ile Çoğaltma
Aynalama
Katı Gövdeleri Aynalama
Aynalamaya Göre Tasarım
Delik Sihirbazı
Düzlemsel
Çizime Paralel
Çizime Dik
Silindirik Yüzeyde
Düz Yüzeyler
Düzenleme
Silindirik Yüzeyler
Draft Çift Yönlü
Ayrım Hatlı
Basamak Draftı
Draft Analizi
DraftXpert
Kabuk Oluşturma
Çoklu kalınlık
Kabartma
Söndürme
Çekme Yönü
Scribe
Yazı Kabartma
Kubbe Komutu
Sürekli Kubbe
Eliptik Kubbe
Kesişme
Delik Açma
Tek Çizim ile Çoklu Katılama
Kesit Görünüm
Ders Adı
Parça veya montajı teknik resime getirme
Teknik resim görünüm paleti
Teknik resimde parametriklik
Teknik resime parça montaj çağırma
Mevcut teknik resime parça montaj çağırma
Görünüm kutuları
Teknik resim sekmeleri
Görünüm yerleşimi Genel
Görünüm yerleşimi Model görünümü
Görünüm yerleşimi Yansıtılmış görünüm
Görünüm yerleşimi Yardımcı görünüm
Görünüm yerleşimi Kesit Görünüm
Görünüm yerleşimi Hizalanmış kesit görünüm
Görünüm yerleşimi Yarım kesit
Görünüm yerleşimi Kademeli kesit
Görünüm yerleşimi İzometrik kesit
Görünüm yerleşimi Detay görünüm
Görünüm yerleşimi Bölgesel kesit
Görünüm yerleşimi Satır Sonu
Görünüm yerleşimi Kırpılmış görünüm
Görünüm yerleşimi Alternatif konum görünümü oluşturma 1. yöntem
Görünüm yerleşimi Alternatif konum görünümü oluşturma 2. yöntem
Görünüm yerleşimi Boş görünüm
Görünüm yerleşimi Önceden belirlenmiş görünüm
Görünüm yerleşimi Modeli değiştir
Ölçümlendirme teknikleri
Akıllı ölçümlendirme Otomatik ölçümlendirme
Akıllı ölçümlendirme DimExpert
Model öğeleri Kaynak Hedef
Model öğeleri Ölçümlendirmeler
Model öğeleri Diğer
Detaylandırma Format kopyalayıcı
Detaylandırma Not ve not çoğaltma
Detaylandırma Balonlama Manuel
Detaylandırma Otomatik balonlama
Detaylandırma Manyetik çizgi
Detaylandırma Bloklar
Görünüm seçenekleri Referans konfigurasyonu
Görünüm seçenekleri Oryantasyon
Görünüm seçenekleri Görüntü durumu
Görünüm seçenekleri Görüntü stilleri
Görünüm seçenekleri Ölçeklendirme
Görünüm seçenekleri Ölçümlendirme tipi
Görünüm seçenekleri Kozmetik diş açma görünümü
Görünüm seçenekleri Görünümü farklı kaydet
Görünüm seçenekleri Daha çok özellik
Teknik resimde patlamış görünüm
Göreceli görünüm
Yüzey gövdelerin teknik resime eklenmesi
Kesitte yüzey gövdelerin gösterilmesi
Kesit Kapsamı
Tablolar Genel tablo
Tablolar Delik tablosu
Montaj Alt Montaj Kavramları
Tablolar BOM Genel Bilgi
Tablolar BOM Sıralamalar
Tablolar BOM Konfigurasyonlar
Tablolar Revizyon tablosu
Tablolar Profil kesme listesi
Tablolar Kaynak tablosu
Tablolar Büküm tablosu
Tablolar Delgi tablosu
Şablon ve Çalışma Sayfası farkları
Şablon ve çalışma sayfası ayarları
Yeni teknik resim şablonu yaratma
Yeni teknik resim çalışma sayfası (antet) oluşturma
Görünüm hizalama
Çalışma sayfası ölçeği değiştirme
Süren ve sürülen ölçülendirme
Ölçümlendirme Yatay ölçümlendirme
Ölçümlendirme Dikey ölçümlendirme
Ölçümlendirme Temel ölçümlendirme
Ölçümlendirme Ordinat ölçümlendirme
Ölçümlendirme Yatay ordinat ölçümlendirme
Ölçümlendirme Dikey ordinat ölçümlendirme
Ölçümlendirme Açısal ölçümlendirme
Ölçümlendirme Pah ölçümlendirme
Ölçümlendirme Yol uzunluk ölçümlendirme
Dinamik notlar oluşturma
Malzeme listesine parça ekleme ve çıkartma
Malzeme listesinde parça ismi değiştirme
Malzeme listesinde alt montajların dağıtılması
Antette son revizyonu gösterme
Delik bilgisi ve Merkez işaretleri
Montajda malzeme listesi
Antet ilişkilendirme
Teknik resimde parçaların kendi renklerini kullanması
Ders Adı
Esnet Komutu Bükmek
Esnet Komutu Bükme
Esnet Komutu Sivrilme
Esnet Komutu Esneme
Deforme Noktadan
Deforme Eğriden eğriye
Deforme Yüzey İtme
Girinti Komutu
Serbest Form
Serbest Form Sınır Şartları
Ayır Komutu
Ayır Komutu ile Parçadan Montaj Oluşturma
Parçalardan Montaj Oluşturma
Birleştir
Birleştir Uygulaması
Objeleri Dönüştür
Helis Spiral Sarım Yüksekliği ve Devir
Kopyala Yapıştır
Helis Spiral Yükseklik ve Devir
Helis Spiral Yükseklik ve Sarım Yüksekliği
Helis Spiral Spiral
Yay Modelleme Helis ve Süpürme ile
Yay Modelleme Doğrusal Süpürme ile
Yay Modelleme Değişken Çaplı
Spiral Kesme
Gövdeler ile Yay Oluşturma
2D DWGyi 3D Katıya Çevirme
Blok Oluşturma
DWGden Blok Mekanizma Oluşturma
Kayış Zincir Mekanizması
Blokların Katılanması
Gövdeleri Taşı ve Kopyala
Kesişim Eğrisi
Kompozit Eğri  Eğriler ile
Kompozit Eğri Katı Üzerinden
Koordinat Sistemi
Fotoğraftan Katı Oluşturma
Fotoğraftan Renk Alarak Katılama
Fotoğraftan Hibrit Teknik ile Hat Alma
Yansıtılmış Eğri
3B Çizimden Katılama
Çoğaltılmış Örneklerden Birini Silmek
Dairesel Olmayan Kesitli Yay
Formüle Bağlı Dişli Modelleme
Kısmi Pah
Radyüse Çekme Parametresi Tanımlama
Katılama kesişim
Ders Adı
Mercedes Tasarımı
Audi Araba Tasarım
Ders Adı
Mekanik montaj ilişkileri Kam
Mekanik montaj ilişkileri Yuva
Mekanik montaj ilişkileri Menteşe
Mekanik montaj ilişkileri Menteşe Açılar
Mekanik montaj ilişkileri Dişli
Mekanik montaj ilişkileri Rak Pinyon
Mekanik montaj ilişkileri Vida
Mekanik montaj ilişkileri Vida Mengene
Mekanik montaj ilişkileri Kardan mafsalı
Montaj Alt Montaj Kavramları
Montaj patlatma Serbest patlatma
Montaj patlatma Ölçülü ve kademeli patlatma
Montaj patlatma Eş zamanlı patlatma
Montaj patlatma Dönerek öteleme (Vidalama)
Montaj patlatma Patlatmanın düzenlenmesi
Montaj patlatma Alt montajların patlatılması
Montaj patlatma Alt montaj patlatılmasının yeniden kullanımı
Montaj patlatma Sürüklemeden sonra bileşenleri otomatik arala
Montaj patlatma Patlatma çizgileri çizimi
Anlık görüntü alma
Esnek veya katı komutu
Kemer Zincir
Boşluk doğrulama Seçimler
Boşluk doğrulama Değer girme ve sonuçlar
Boşluk doğrulama Seçenekler
Montajın şeffaflığı
Bileşen aynalama
Bileşen aynalama Hizzalama
Montaj aynalama
Montajı referanslı kaydetme
MateXpert
Montajda izolasyon
Akıllı bağlantı elemanı ekleme ve düzenleme
Akıllı bağlantı elemanı kütüphaneden çağırma
Montajda ilişkiye zorlama
Bloklar menüsü
Blok oluşturma
Bloğu kaydet Çizimi blok olarak kaydet Blok ekle
Blok patlatma
Blok mekanizmaları kurma ve ilişkilendirme
İkili kayış kasnak zincir ilişkisi
Çoklu kayış kasnak zincir ilişkisi
Bloklarda kam takip ilişkisi
Blokların çalıştırılması ve temas
Bloklardan montajda parça oluşturma
Blokların tasarım arşivine eklenmesi
Akıllı bileşen yaratma
Kinematik testler Çarpışma algılama
Kinematik testler Fiziksel dinamikler
Hızlı parça düzenleme
Montajda bileşen değiştirme
Bileşenlerin konfigürasyonlarını kullanma
Montaj ilişkileri ile kopyala
Sanal bileşenler
Montaj içinde parçalara yorum ekleme
Montaj ilişkisi referansı yaratma
Montaj unsurları Delik dizisi
Montaj unsurları tümü
Hızlı montaj ilişkilendirme Silindirik yüzeyler
Hızlı montaj ilişkilendirme Kenarlar
Hızlı montaj ilişkilendirme Pencereler arası
Hızlı montaj ilişkilendirme Özel montaj ilişkisi yaratma
Hızlı montaj ilişkilendirme Özel montaj ilişkisi yaratma 2
Kütüphaneye parça ekleme ve çağırma
Kütüphaneden ilişkili parça çağırma
Montajda defeature
Montajda zarf oluşturma
Montajda zarfların kullanımı
Parçaları malzeme listesinden çıkartma
Malzeme listesinden (BOM) parça yada alt montaj çıkartmak
Zarfları gizleme
Alt montajların zarflanması
Piston montaj ilişkileri uygulaması
Piston montaj ilişkileri hızlandırılmış uygulaması
Uygulama Montaj içinde parça tasarımı
Ders Adı
Giriş
Base Flange
Factor, Bend Allowance
Bend Allowance ve Bend Dedaction Formül
Factor, Bend Allowance, Bend Dedaction Uygulama
Büküm Tabloları
Bend Table
Gauge Table
Flat Pattern_1
Flat Pattern_2 Grain Drection
Flat Pattern_3 Faces To Exclude
Edge Flange_1
Edge Flange_2 Çoklu Flanş
Edge Flange _3 Tangent Flange
Offset Example
Auto Relief Example
Custom Relief
Merge
Mitter Flange_1
Mitter Flange_2
Mitter Flange_3
Hem (Kenar Ezme)_1
Hem (Kenar Ezme)_1
Cut in the Sheet Metal
Patternin and Mirroring Features
Sketched Bend
Closed Corner_1
Closed Corner_2
Closed Corner_3
Uygulama 1.1
Uygulama 1.2
Uygulama 1.3
Uygulama 1.4
Tab_1
Tab_2
Jog
Jog Uygulama
Break Corner
Corner Trim
Lofted Bends_1
Lofted Bends_2
Simple Hole
Swept Flange
Swept Flange Flatten Along Path
Swept Flange Uygulama
Lofted Bends Helix Twist Uygulama_1
Lofted Bends Helix Twist Uygulama_2
Unfold
Unfold Uygulama
Break
Insert Bends
Rip
No Bends
Gussets_1
Gussets_2
Design Library
Creating a Library Feature_1
Creating a Library Feature_2
Creating a Library Feature_3 Forming Tools
Forming Tool_1 Edit
Forming Tool_2 Oluşturma
Forming Tool_3 Pattern and Replace
Vent
Fill Pattern
Costing
Convert to sheet metal_1
Convert to sheet metal_2
Adding a Welded Corner
Helisel sac oluşturma
Sac açılım ölçüleri
Uygulama_1 Bükümde Yer Alan Delikler için Axis Belirleme
Uygulama_2 Dirsek Acınımı_1
Uygulama_2 Dirsek Acınımı_2
Uygulama_2 Dirsek Acınımı_3
Uygulama_2 Dirsek Acınımı_4
Uygulama_3 Sac Sandalye_1
Uygulama_3 Sac Sandalye_2
Uygulama_3 Sac Sandalye_3
Uygulama_3 Sac Sandalye_4
Uygulama_3 Sac Sandalye_5
Ders Adı
Kaynak profiller giriş
2D Çizime profil ekleme
2D Çizimde profile düzenleme
3D Çizime profile ekleme
Çoklu profil ekleme
Grupiçi profil düzenleme
Köşe uygulamaları
Profil konumlandırma
Şev kırpılmış gövdeleri birleştir
Köşeye kaynak boşluklarını ayarlama
Kırpma sırası
Farklı ebatta profiller kullanma
Profil budama
Hızlı 3B çizim oluşturma
Profillerde ekstrüzyon ile katılama
Profil kapama
Bayraklar
Aynalama profili
Kesim listesi
Bükümlü profil yapılar
Kaynak parçası
Hızlı kaynak 
Alt profil oluşturma
Özel profil oluşturma ve kütüphaneye ekleme
Bağlantı elemanları
Destek parça analizi
Kaynaklı parçaların analizi
Ders Adı
Seçenekler menüsü  genel
Seçenekler Menüsü Genel Son kullanılan belgeler
Seçenekler Menüsü Genel Ölçümlendirme değerini gir
Seçenekler Menüsü Genel Seçim başına tek komut
Seçenekler Menüsü Genel Gölgeli yüz vurgulama
Seçenekler Menüsü Genel Windows Explorer küçük resimler
Seçenekler Menüsü Genel Ölçümlendirmeler için sistem ayracı kullan
Seçenekler Menüsü Genel İngilizce menü kullan
Seçenekler Menüsü Genel İngilizce dosya ve unsur isimleri kullan
Seçenekler Menüsü Genel Onaylama köşesini etkinleştir
Seçenekler Menüsü Genel Property Manager otomatik göster
Seçenekler Menüsü Genel FeatureXpert etkinleştir
Seçenekler Menüsü Genel Dondurma çubuğunu etkinleştir
Seçenekler Menüsü Genel Yeniden oluşturma hatası olduğunda
Seçenekler Menüsü Genel Son haberleri göster
k kaynak konfigurasyonu göster
Seçenekler Menüsü Genel Sesleri kofigure et
Seçenekler Menüsü Genel Solidworks müşteri deneyimi geliştirme
Seç. Menüsü T.R. Çift model ölçümlendirmelerini eklerken ayıkla
Seç. Menüsü T.R. Teknik resimlere ölçümlendirmeleri varsayılan olarak işaretle
Seç. Menüsü T.R. Yeni teknik resim görünümlerini otomatik olarak ölçeklendir
Seç. Menüsü T.R.Teknik resim görünümünü sürüklerken içeriğini göster
Seç. Menüsü T.R. Yeni detay dairelerini daire olarak görüntüle
Seç. Menüsü T.R.Teknik resimleri açarken otomatik güncellemeye izin ver
Seç. Menüsü T.R.Not ve ölçümlendirme kesmesini devre dışı bırak
Seç. Menüsü T.R. Sürüklerken notları birleştirmeyi devre dışı bırak
Seç. Menüsü T.R. Senkranizasyonsuz filigran
Seç. Menüsü T.R.Çizim yay merkez noktalarını göster
Seç. Menüsü T.R. Çizim obje noktalarını göster
Seç. Menüsü T.R.Kopuk görünümde kopma çizgilerini yazdır
Seç. Menüsü T.R. Teknik resimlerde gölgelenmiş görüntüler
Seç. Menüsü T.R. Görünüm paletini otomatik doldur
Seç. Menüsü T.R. Yeni çalışma sayfası formatını göster
Seç. Menüsü T.R.Ölçülendirme düzenlenince aralamayı azalt
Seç. Menüsü T.R. Silinmiş görünüm harflerini tekrar kullan
Seç. Menüsü T.R. Malzeme listesinde miktar sütununun adını değiştirme
Seç. Menüsü T.R. Detay görünüm ölçeği
Seç. Menüsü T.R. Klavye hareket artışı
Seç. Menüsü T.R.Görüntü stili
Seç. Menüsü T.R. Teğet kenarlar
Seç. Menüsü T.R. Tel kafes ve gizli görünümler
Seç. Menüsü T.R.Gölgeli kenarların görünümleri
Seç. Menüsü RenklerRenk düzeni
Seç. Menüsü Renkler Arka plan görünümü
Seç. Menüsü Renkler Gölgeli kenarlı mod rengi
Seç. Menüsü Renkler Montajda parçaları düzenlerken belirtilen renkleri kullan
Seç. Menüsü Renkler Açılışta değiştirilmiş teknik resim ölçüleri
Seç. Menüsü Renkler Zarflar
Seç. Menüsü Çizim Çizim oluştururken görünümü dik döndür
Seç. Menüsü Çizim Tamamen tanımlı çizim kullan
Seç. Menüsü Çizim Parça ve montaj çizimlerinde yay merkez noktalarını göster
Seç. Menüsü Çizim Parça ve montaj çizimlerinde obje noktalarını göster
Seç. Menüsü Çizim Çizimi kapatmayı hatırlat
Seç. Menüsü Çizim Sürüklerken ölçümlendirmeleri geçersiz kıl
Seç. Menüsü Çizim Düzlem gölgeliyken göster
Seç. Menüsü Çizim Spline teğetlik ve eğrilik tutamaçlarını etkinleştir
Seç. Menüsü Çizim Varsayılan olarak spline kontrol çokgenini göster
Seç. Menüsü Çizim Sürüklerken hayalet resmi
Seç. Menüsü Çizim Eğrilik tarağı bağlayıcı eğrisi göster
Seç. Menüsü Çizim Obje oluşturmada sayısal girdiyi etkinleştir
Seç. Menüsü Çizim Aşırı tanımlayan ölçümlendirmeler
Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Yakalamayı etkinleştir
Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Model geometrisini yakala
Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Otomatik ilişkiler
Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Çizim yakalamaları
Seç. Menüsü Görüntü Varsayılan toplu seçim yöntemi
Seç. Menüsü Görüntü Gizli kenarların gösterimi
Seç. Menüsü Görüntü Gizli kenarların seçilmesi
Seç. Menüsü Görüntü Parça montaj teğet kenar görünümü
Seç. Menüsü Görüntü Gölgeli ve kenarlı modda kenar görünümü
Seç. Menüsü Görüntü Bağlamda düzenleme için montaj şeffaflığı
aliasing)
Görüntü Grafik görünümde seçilmiş unsurlar
Görüntü Grafik görünümden dinamik vurgulama
Görüntü Yüzeylerin açık kenarlarını farklı renkte göster
Görüntü Şeffaflık içinden seçimi etkinleştir
Görüntü Referans triadın göster
Görüntü Grafik görünümde kaydırma çubuklarını göster
Görüntü Draft kalitesinde ortam kapanmasını göster
Görüntü Desen bilgisi araç ipuçları göster
Görüntü Dört görünüm
Görüntü Ölçümlendirmeleri ekrana düz olarak yansıt
Performans Yeniden oluşturmada doğrula
Performans Bazı sac levha unsurları için kesişmeyi yoksay
Performans Şeffaflık
Performans Eğrilik oluşturma
Performans Detay seviyesi
Performans Bileşenleri otomatik olarak hafif yükle
Performans Hep alt montajları çözümle
Performans Eski tarihli hafif bileşenleri denetle
Performans Hafif bileşenleri çözümle
Performans Montajı yüklemede yeniden oluştur
Performans Montaj ilişkisi animasyon hızı
Performans Smart duyarlılığı
Performans Ön belleğe alınan konfigurasyon verilerini temizle
Performans Belgeyi kaydederken kütle özelliklerini güncelle
Performans Gölgeli önizleme kullan
Performans OpenGL yazılımı kullan
Performans Açılırken önizleme yok
Seç. Menüsü Montaj Bileşenleri sürükleyerek taşı
Seç. Menüsü Montaj Düzenlemede montaj ilişki hizalamaları
Seç. Menüsü Montaj Yeni bileşenleri dış dosyalara kaydet
Seç. Menüsü Montaj Dosyaları kaydederken model grafiklerini güncelle
Seç. Menüsü Montaj Büyük montajlar
Seç. Menüsü Montaj Zarf bileşenleri
Seç. Menüsü Dış referanslar Referans verilmiş belgeleri salt okunur aç
Seç. Menüsü Dış referanslar Montajda düzenlerken parçalar için çoklu bağlamlara izin ver
Seç. Menüsü Dış referanslar Salt okunur referans verilmiş belgeler
Seç. Menüsü Dış referanslar Referans verilen belgeleri yükle
Seç. Menüsü Dış referanslar Dış referanslar için dosya konumlarını ara
Seç. Menüsü Dış referanslar Tarihi geçmiş tasarım tablosu güncelleme
Seç. Menüsü Dış referanslar Belgeler değişince bileşen isimlerini güncelle
Seç. Menüsü Dış referanslar Modelin dışında referanslar oluşturma
Seç. Menüsü Dış referanslar Bozuk dış referanslar
Seç. Menüsü Varsayılan şablonlar
Seç. Menüsü Dosya konumları
Seç. Menüsü FeatureManager Seçili öğeyi görüntüye kaydır
Seç. Menüsü FeatureManager Unsuru oluştururken adlandır
Seç. Menüsü FeatureManager Ok tuşlarıyla navigasyon
Seç. Menüsü FeatureManager Dinamik vurgulama
Seç. Menüsü FeatureManager Şeffaf yüzen featuremanager
Seç. Menüsü FeatureManager Ağaç filtresi etkinleştir
Seç. Menüsü FeatureManager Ağaç öğlerini gizle göster
Seç. Menüsü Değer kutusu artışı
Seç. Menüsü Görünüm Fare tekeri yaklaşma yönü ters çevir
Seç. Menüsü Görünüm Standart görünümlere geçerken sığdır
Seç. Menüsü Görünüm Dönmeyi göster
Seç. Menüsü Görünüm Geçişi göster
Seç. Menüsü Görünüm Bileşeni gizle göster
Seç. Menüsü Görünüm İzole et
Seç. Menüsü Görünüm Görünüm seçici
Seç. Menüsü Yedekle Otomatik kurtar
Seç. Menüsü Yedekle Yedekle
Seç. Menüsü Yedekle Kaydet duyurusu
Seç. Menüsü Delik sihirbazı ve toolbox
Seç. Menüsü Dosya gezgini
Seç. Menüsü Ara Arama kutusu göster
Seç. Menüsü Ara Yazarken ara
Seç. Menüsü Ara 3DContentCentral sonuçlarını ekle
Seç. Menüsü Ara Sayfa başına sonuç
Seç. Menüsü Ara İndeksleme performansı
Seç. Menüsü Ara Ayrıştırma
Seç. Menüsü İletiler Her oluşturmada hataları göster
Seç. Menüsü İletiler Güncelleme hatası olan belgeleri kaydetmeden uyar
Seç. Menüsü İletiler Bir montajın bağlamında çizimin başlatılmasını uyar
Seç. Menüsü İletiler Featuremanager ağacı uyarılarını görüntüle
Ders Adı
Montajda ilişkiye zorlama
Antette son revizyonu gösterme
Çalışma sayfası ölçeği değiştirme
Çizim rengi değiştirme
Export Options
Form verme araçları çalışmıyorsa
Geçiçi montaj ilişkilendirme
Görünüm seçicisi
Hızlı 3B çizim oluşturma
parçalar arasında
Hızlı profil yapı oluşturma
Kesit görünümde parça seçimi
Klavye kısayol oluşturma
Mouse hareketleri ile hızlı SolidWorks kullanımı
Onaylama köşesi
Ölçü oklarının yönlerini değiştirme
Görüntü durumu ekleme
Görüntü durumlarını konfigurasyona bağlama
silindire kısmi pah
Süren ve sürülen ölçülendirme
Tasarım arşivi klasörü oluşturma
Tasarım kütüphanesi (Design Library) kayıpsa
Teknik resim ile Autocad ölçek eşitleme
Teknik resimde malzeme listesinde miktar sütununun adını değiştirme
Teknik resimde ölçü gizleme 1
Teknik resimde ölçü gizleme 2
Unsur ağacında unsurların sıralamasını kullanma
Yüzey gövdelerin teknik resime eklenmesi
Parça düzlemlerini değiştirme
Çizim komutları
çizim kopyalama
çizimi patlat
Çoklu montaj
dairelerin ölçülendirilmesi
Dosya boyutları
düzlem ile gizleme
Düzlem ve simetri
düzlemleri değiştirme
Eksen Eksen Düzlem kesişimi
excel ile eğri çizmek
İlişkili çoğaltma
izometrik kesit görünüm
Kalıp
koordinat sistemi değiştirme
Köşe Düzenleme
Montajda kısmi kesit
Objeleri dönüştür
Ölçülendirme kilitleme
radyüsler
s ve sağ tuş
silindirik yüzeye delik açma
tarama silme
teknik resim birleştirme
trim
unsur taşıma
yay öçlülendirme
3B Pdf kaydetme
alternatif konum görünümü
arka planı değiştirerek pack and go
ölçüleri otomatik hizzalama
ayarlarınızı kopyalama
Bileşeni gizleme, bileşeni düzlemin arkasına gizleme
Birim değiştirme
birim duyarlılığı değiştirme
birim sistemini kalıcı değiştirme
Birimler arası geçiş
CTRL A Toplu seçim
çiftli helisel yay oluşturma
Çizim araçları ile konfigürasyon bağlantısı
Çizim arka planını değiştirme
Çizim geçmişi
Çizim ilişkilerini pasifleştirme
seçili alan hesaplama
simetrik kanal açma
Slotlu parçada limitleme ilişkisi
Son kullanılan belgeler
Son kullanılan belgeleri görme
Standart araç çubuğu ile seçme işlemleri
tarama silme
Tasarım kitaplığına not ekleme
Teknik resimde malzeme listesini ayrı sayfaya taşıma
Teknik resimde ölçü düzenleme
ters ele göre bileşen aynalama
Toplu solidworks dosya güncelleme
trim
Türkçe menüden İngilizce menüye geçiş
Txt dosyası ile denklem kurma
Unsur ağacı özelleştirme
Unsur ölçüleri arası hızlı denklem yaratma
unsur taşıma
Uyarı seslerini değiştirme
windows 7 görev çubuğu kullanımı
yarım yay olusturma ve kütüphaneye ekleme
yay öçlülendirme
Kurtar Ayarları
Yüksek çözünürlükte resim kaydetme
Ders Adı
Temel Ölçme
Yay Daire Ölçme
Ölçü Birimlendirme
Noktadan Noktaya Ölçme
Yansıtma Ölçmesi
Ölçüm Geçmişi
Ölçme Sensör Ekleme
Ders Adı
FeatureWorks
görüntü yakalama
sensörler
Ayar taşıma
3dcontent
DWGEditor
CNC işleme hesabı
Çözüm ortağı
Denklemler
draftsight
ekran kartı seçimi
FloExpress
İzole Komutu
Karşılaştırmalar
Kiriş Hesaplayıcı
konfigurasyonlar
Otomatik Yakalama
rulman hesaplayıcı
seçim filtresi
SolidWorks RX
SW Task Schedular
tasarım tablosu
Çözüm ortağı
FeatureWorks Katı Dosya alma
FeatureWorks Sac Dosya alma
Ders Adı
solidworks 2014 giriş
font buton büyüklüğü
fontlar
güneş animasyonu
hızlı montaj hizzalama
mirror components bounding box
sac bent loft
sac gusset
sac sweep
sac yırtılmalar
seçim scroll
stciky settings
çizim oto ölçeklendirme
unsur silme yenilikleri
montajda kement seçimi
montajda tanjant ilişkisi
arka planlar
arttırılmış gerçeklik
balonlama düzenleme
çizimi değiştir
edrawings
eş görüntü
kesişimler arası ölçülendirme
montaj paçaya özel kesit
ölçü çizgileri
özel geçmiş
teknik resim kesit aracı
teknik resim parça değiştirme
teknik resim yazı bloğu
teknik resim yüzeyden kesit
temas basıncı
yol uzunluğu
Detay görünüş
malzeme listesi
notlar
radyal ölçülendirme
slot mate
slotlar
assemblyxpert
boyuta göre seçme
Çoğaltma tabanlı çoğaltma
eğriler
ilişkileri göster
küre ilişkileri
montaj ilişkileri 2
patlamış görüntüye dönme
radyüsler
2013 Yenilikleri
Genel yenilikler
Kısayol çubukları
Sık kullanılanlar
Düz ağaç görünümü
Alt klasörler
Görünüm oryantasyon
Oryantasyon kısayolu
Görünüm seçici
Noktadan noktaya
Yay daire ölçümü
Yeni görünüm kaydetme
Anımsatıcı süresi
Arama seçenekleri
Ses ekleme
Hızlı başlat
Dosya dönüşümü
Birden fazla patlamış görünüm
Ölçüm yenilikleri
Görünüş paleti
Kütüphane yenilikleri
Zebra çizgileri
Ders Adı
Arayüz
Sketch yenilik
denklemler
edrawings
Import dosya
kurulum kaldırma
montaj
Profiller ve patlatma
sac yenilikleri
teknik resim
toolbox
Unsur Dondurma
zebra çizgileri
Görüntüleme yenilikleri
Hızlı veri açma
Kayıp referansları gösterme
Ders Adı
Keyshot
Preferences
Library ve project
Render Menüsü
kamera kullanımı
İmport
malzeme atama
texture types
texture maps
texture map opacity
etiketler
ortam ve ışıklandırma
proje ayarları bölüm1
proje ayarları bölüm 2
arka planlar
malzeme bölüm 1 plastik 1
malzeme bölüm 1 plastik 2
malzeme bölüm 2 diğer malzemeler
malzeme yaratma
animasyon 1 temel kavramlar
animasyon 2 hareket tipleri
animasyon 3 rotasyon tipleri
animasyon 4 kamera kontrolleri
animasyon 5 zaman çizelgesi
animasyon 6 hareket ilişkileri kopyala yapıştır
animasyon 7 animasyon sihirbazı
animasyon 8 video kayıt etme
keyshot VR
Ders Adı
PW360 Giriş
Genel kavramlar
Görünümler
Kaplama sıralaması
Kendi malzememizi ekleme
Haritalama
Gelişmiş haritalama
Yüzey cilası
Işıklandırma
Işık türleri
Işıklandırma teknikleri
Sahne Düzenleme
Yapıştırmalar
Kamera Kullanımı
Önizleme ve işleme
Seçenekler
Bloom
Tasarım yerleşimi
uygulama
Ders Adı
Kalıba giriş
maçalı kalıp
maçalı kalıp patlatılmış kalıp
maçalı kalıp uygulama
maçalı kalıp import dosya alma
maçalı kalıp ters açı analizi
maçalı kalıp ayrım çizgisi ve boşluk kapatma
maçalı kalıp manuel ayrım yüzeyleri oluşturma
maçalı kalıp erkek ve dişi oluşturma
maçalı kalıp maça oluşturma
maçalı kalıp 2.maça
maçalı kalıp birleştir komutu ile kalıplama
maçalı kalıp maça yeri ve pim delikleri
maçalı kalıp maça ve kalıp montajı
çapak alma kalıbı musluk
çapak alma kalıbı bağlantı parçası
progresif kalıp
plastik enjeksiyon kalıbı plastik kapak
plastik enjeksiyon kalıbı plastik enjeksiyon kalıp montajı
plastik enjeksiyon kalıbı uygulama
dövme kalıbı musluk kalıbı
dövme kalıbı bağlantı parçası kalıp oluşturma
dövme kalıbı maça yuvaları oluşturma
dövme kalıbı sağ bandaj tasarımı
dövme kalıbı sol bandaj
dövme kalıbı horoz
dövme kalıbı alt horoz
dövme kalıbı pimler
dövme kalıbı montaj
sıvı kalıp tasarımı üst kalıp tasarımı
sıvı kalıp tasarımı alt kalıp tasarımı
sıvı kalıp tasarımı kalıp montajı
sıvı kalıp tasarımı patlatma görünümü
parcayı ayır komutu
splitwork Delikleri kapa komutu
splitworks Loft komutu
splitworks Katı cekirdek olustur komutu
splitworks Patlat ve temizle komutları
splitworks uygulamaA1
splitworks uygulamaA2
splitworks uygulamaA3
splitworks uygulamaA4
splitworks uygulamaA5
splitworks uygulamaA6
splitworks uygulamaA7
splitworks uygulamaB1
splitworks uygulamaB2
splitworks uygulamaC1
splitworks uygulamaC2
splitworks uygulamaC3
splitworks uygulamaC4
splitworks uygulamaC5
splitworks uygulamaD1
splitworks uygulamaD2
splitworks uygulamaE1
splitworks uygulamaE2
splitworks uygulamaE3
splitworks uygulamaF1
splitworks uygulamaF2
splitworks uygulamaF3
moldworks konu1
moldworks konu2
moldworks konu3
moldworks konu4
moldworks konu5
moldworks konu6
moldworks konu7
moldworks konu8
moldworks konu9
moldworks konu10
moldworks konu11
moldworks konu12
moldworks konu13
moldworks konu14
moldworks konu15
moldworks konu16
moldworks konu17
moldworks konu18
moldworks konu19
moldworks uygulama1
moldworks uygulama2
elektrodeworks konu1
elektrodeworks konu2
elektrodeworks konu3
elektrodeworks konu4
elektrodeworks konu5
elektrodeworks konu6
elektrodeworks konu7
elektrodeworks konu8
Ders Adı
SWP
Mesh
Manual Mesh
Malzeme Seçimi
Makine seçimi
Analiz
Fill time
Presure at end of Fill
Temperature End of fill
Temperature
Shear stress
Volume Shrinkage
Frozen Layer Fraction
Cooling Time
Sink Marks
Ease of fill
Gate Filling Contrubition
Yorumlama Çarpılma
Yorumlama Çökme
Yorumlama Çökme 2
Yorumlama Çökme 3
Bağlantı Usnurları Montaj Yüksekliği
Bağlantı Unsurları Yakalama Kancası
Plastik Menteşe
yolluk ağzı donma analizi
Yolluk Tasarımı
Çekme Analizi
Yolluk Tasarımı
Yollukk Dengeleme
Sorunlar Mat Bölgeler
Sorunlar Eksik Dolum
Sorunlar Gaz Kabarcıkları
Sorunlar Mat Bölgeler
Sorunlar Kabarciklar
Sorunlar Duman İzleri
Sorunlar Akış İzleri
Sorunlar Çapak
Sorunlar İtici İzleri
Sorunlar Kaynak İzleri
Sorunlar Çarpılma
Ders Adı
2,5 eksen
Bounding box stok tanımlama
Extruded sketch stok tanımlama 
STL stok tanımlama
Tezgah sıfırı alma
Eksen yönü tanıtma
Yüzey tarama
Tarama operasyonunda parametreler
Havuz takımyolu 
Havuz parametreleri
Open pocket takımyolu oluşturma
Open pocket parametreler
Corner slot takım yolu oluşturma
Corner slot kaba parametreleri
Corner slot contour parametreleri
Boss takımyolu oluşturma
Boss takımyolu parametreleri
Adalı havuz
Havuzlarda high speed ayarları
Open profile takımyolu oluşturma ve parametreler
Open profile t freze
CAMWorks yazı yazma
Rayba operasyonu
Punta operasyonları
Delik operasyonlarına giriş ve unsur tanımlama
Delik delme operasyonu
Kılavuz operasyonu
Eğri işleme
Güvenlik mesafesi parametreleri NC
Post alma
3 eksen
3 eksene giriş
3 eksen Kaba parametreleri
3 eksen Ara kaba
Consant stepover
Pattern project slice 
pattern project radial spiral
pattern project flowline
Flat area
Z level takımolu oluşturma
Limit atma
Contain area
Avoid area
Genel
4eksen sarılı unsur
CAMWorks_giriş_videosu
millturn
xzcmillturn
Torna
Torna stok tanımlama
Torna tezgah sıfırı atma
Torna Alın işleme ve boyuna işleme takımyolu oluşturma
Torna Alın işleme ve boyuna işleme takımyolu parametreleri
Torna delik operasyonları
Torna kanal operasyonları
Torna vida operasyonları
Ders Adı
Routing Giriş 1
Routing Giriş 2
Bağlantı elemanları
Route başlatma bitirme
mevcut bileşenleri bağlama
Araya parça ekleme
C point düzenleme
Routing Seçenekler Menüler
Routing Seçenekler Sistem Seçenekleri
Tüpler
otomatik tesisat
Tesisatı onar
tesisat düzenle
tesisat çapı değiştirme
Borulamaya giriş
dirsek düzenleme
Bağlantı elemanı ekle
tüp boru çıakrtma
penetrasyon
reducer
Kaplamalar
veri paylaşımı
Kablolama giriş
Standart kablo oluşturma
Özel kablolama
tel tanımlama
Çoklu kablolama
clipsler
clips  yerleşimi
Clipsler ile kablolama
Clipslerken kablolama
Clips düzenleme
clips döndürmek
Kablo Kanalları

DVD Set Detayı

Eğitmen: Video Eğitim
incelenme: 8857


Satın Al

Önerilen Kurslar