SolidWorks Profesyonel Eğitim Seti


Video Eğitim

Açıklama

Bu DVD'nin içinde aşağıdaki kurslar yer almaktadır.

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
Ders Adı
SolidWorks Arayüzü
Sistem Gereksinimleri
SolidWorks Paketleri
Arayüz Özelleştirme
Transfer
Yardım Menüsü
Mouse Kullanımı
Dosya Sistemi
Ders Adı
Zoom Kavramı
Döndürme
Kaydırma
Dik bakma
Oryantasyon Menüsü 1
Oryantasyon Menüsü 2
Görünüm ve renk atama
Klavye kısayollarını düzenleme
Mouse kısayollarını düzenleme
Kesit Görünüm
Ders Adı
Düzlemler
Çizim Başlatmak
Çizim Düzenleme
Çizimin Önemi
Çizgi Komutu
Çizimin Seçimi
Çizgi Yay Komutu
Referanslı Çizim
Undo ve Redo
Merkez Çizgisi
Midpoint Line
Daire
Çizim İlişkileri Oluşturma
Çizim Hatalarının Düzenlenmesi
Dikdörtgen
Merkezden Yay
Teğet Yay
Çizgiden Teğet Yay
Üç Noktadan Yay
Yuva
Çokgen
Elips
Eğriler 1
Eğriler 2
Stil Eğrisi
Eğri Uygulaması
Tip Son Komutun Tekrar Kullanımı
Tip Son Komutun Tekrar Kullanımı
Çizim ve Ölçü İsimlendirme
Denklem Kontrollü Eğri
3D Denklem Kontrollü Eğri
Fully Defined)
Over Defined
SketchXpert
Otomatik İlişkilendirmeler
Radyüs 1
Radyüs 2
Pah
Aynalama
Dinamik Aynalama
Klavye Kısayolları
Çizime Metin Ekleme
Düzlem Oluşturma
Nokta
Trim Power Trim Objeleri Buda Toplu Kırpma
Trim Corner Objeleri Buda Köşe
Trim Trim Away Inside Objeleri Buda İçeriden Kırp
Trim Trim Away Outside Objeleri Buda Dışarıdan Kırp
Trim Trim to Closest Objeleri Buda En Yakından Kırp
Extend Objeleri Uzat
Objeleri Ötele Offset Entities
Düzlem Oluşturma
Convert Entities Çizimi Dönüştür 1
Convert Entities Çizimi Dönüştür 2
Doğrusal Çizim Çoğaltma Linear Sketch Pattern
Dairesel Çizim Çoğaltma Circular Sketch Pattern
Taşı Move
Kopyala Copy
Döndür Rotate Entities
Ölçekleme Scale Entities
Offset ile Scale Kıyaslama
Stretch Entities
Çizimi Onar Repair Sketch
İlişkileri Göster Display Relations
Ders Adı
Katılama Komutları
Katı Kesme Komutları
Sahne Seçimi
Ekran Kontrolleri
Ekranı Bölerek Çalışma
Hızlı Oryantasyon
Katıda Oryantasyon
Ekstrüzyon
Katıların Serbest Düzenlenmesi
Katıların Ölçülü Düzenlenmesi
Çizimi Düzenleme
Katıya Katı Ekleme
Mevcut Çizimden Katı Ekleme
Katıların Silinmesi
Temassız
Temaslı
Katıları Renklendirme
Katılama Extrude Alt Seçenekler Başlangıç Şartı
Katılama Extrude Alt Seçenekler Sınır Şartı
Katılama Extrude Alt Seçenekler Sonucu Birleştir
Katılama Extrude Alt Seçenekler Draft
Katılama Extrude Alt Seçenekler Kontür Seçme
Katılama Extrude Alt Seçenekler İnce Unsur
Bir Çizimi Birden Fazla Kullanma
Döndürerek Katılama Çizimden
Döndürerek Katılama Katıdan
Döndürerek Katılama Alt Seçenekler
Süpürerek Katı Oluşturma Düzlemsiz
Süpürerek Katı Oluşturma Düzlemli
Süpürerek Katı Oluşturma Bağımsız Yol ve Profil
Süpürerek Katılama Katı Hatları ile
Süpürerek Katılama İnce Unsur
Süpürerek Katılama Yol Boyunca Bük
Süpürerek Katılama Tek Rehber Çizgi
Süpürerek Katılama İki Rehber Çizgi
Süpürerek Katılama Yol ve 1 Kılavuz
Süpürerek Katılama 1. ve 2. Rehber Çizgiyi Takip Et
Süpürerek Katılama Eğri Profil
Süpürerek Katılama Normale Sabit Kıvrılma
Süpürerek Katılama Katının Hatları ile
Süpürerek Katılama Merge Smooth Face
Seçim ve Seçim Yöneticisi
Loft ile Katılama
Profilsiz Loft
Loft Başlangıç ve Bitiş Şartları
Loft Başlangıç ve Bitiş Şartları Uygulama
Tek Rehber Çizgi ile Loft
İki Rehber Çizgi ile Loft
Çok Kesitli Loft
Merkez Çizgisi ile Loft
Sınır ile Katılama
Düzlemler Tek Referanslı
Düzlemler İki Referanslı
Düzlemler Üç Referanslı
Ekstrüzyon ile Kesme
Ekstrüzyon Kesme
Kesilecek Tarafın Seçimi
Draft Açısı
Katı Gövdelerin Seçilerek Kesilmesi
Katı Çizimlerinin Düzenlenmesi
Kübik Parçalarda
Silindirik Parçalarda
Kesit Görünüş
Süpürerek Kesme Profil ile
Süpürerek Kesme Gövde ile
Süpürerek Kesme Helis Yol
Süpürerek Kesme Alt Seçenekler 1
Süpürerek Kesme Alt Seçenekler 2
Loft ile kesme 2D
Loft ile kesme 3D
Unsur Ağacında İşlem Sırası Değiştirme
Sınır ile kesme
Radyüs Ekleme
Radyüs Düzenleme
Radyüslerin Uygulama Sırası
Radyüs Teğet Süreklilik
Değişken Radyüs
Radyüs Parametreleri
Radyüs Setback Parameters
Yüz Radyüsü
Yüz Radyüsü Hold Lines
Radyüs Çakışması Düzenleme
Radyüs Komularının Karşılaştırılması
Tam Yüz Radyüsü
Radyüs Select Through faces keep features round corners
FilletXpert
Pah Chamfer
Taşı ve Kopyala Gövdeler
Taşı ve Kopyala İlişkiler Vermek
Çizgisel Çoğaltma Gövdeler İki Yönde
Çizgisel Çoğaltma Gövdeler Tek Yönde
Çizgisel Çoğaltma Unsurların Çoğaltılması
Çizgisel Çoğaltma Unsur Atlama ve Silme
Çizgisel Çoğaltma Up to Reference
Çizgisel Çoğaltma Yüzler ile çoğaltma
Çizgisel Çoğaltma Değişken Çizimli Çoğaltma
Dairesel Çoğaltma
Dairesel Çoğaltma Öğe atlama
Dairesel Çoğaltma Instance to vary ve Geometry Pattern
Eğri ile Çoğaltma
Eğri ile Çoğaltma Curve ve Alignment Method
Eğri ile Çoğaltma Face Normal
Eğri ile Çoğaltma Transform ve Offset Curve Farkı
Eğri ile Çoğaltma Transform ve Offset Curve Farkı
Eğri ile Çoğaltma Hizzalama
Çizim Tabanlı Çoğaltma
Doğrusal Çoğaltma ile Çizimi Değiştir Uygulaması
Doldurarak çoğaltma 1
Doldurarak çoğaltma 2
Doldurarak çoğaltma Validate Count Sayıyı Doğrula
Tablo ile çoğaltma
Katı aynalama
Gövdelerin aynalanması
Parça aynalama Sağ sol el görünüm
Delik Sihirbazı
Delik Sihirbazı Silindirik Yüzeylerde
Çizimi Otomatik Kapatma ve Katılama
Feder Çizime paralel
Feder Tip seçimi
Draft DraftXpert
Draft Uygulamalar
Draft Dikkat edilmesi gerekenler
Draft Nötr düzlem
Draft Parting line
Draft Step draft
Draft analizi
Kabuklama
Kabuklama Çoklu kalınlık
Sar Komutu
Sar Çekme Yönü
Sar Söndürme
Sar Scribe
Sar Yazı kabartma
Kubbe Komutu
Kubbede süreklilik
Eliptik Kubbe
Negatif Kubbe
Kesiştirme Intersect Yüzey düzlem kesişimi
Kesiştirme Intersect Yüzey yüzey kesişimi
Kesiştirme Intersect Katı yüzey kesişimi
Kesiştirme Intersect Katı katı kesişimi
Kesiştirme Intersect Katı yüzey düzlem kesişimi
Kesiştirme Intersect Çoklu yüzey kesişimi
Delik Komutu
Hızlı Çizim
Esnet Bükmek Flex Bending
Esnet Bükme flex Twisting
Esnet Sivrilme Flex Tapering
Esnet Esneme Flex Strecthing
Deforme Noktadan Deform Point
Deforme Eğriden Eğriye Deform Curve to curve 1
Deforme Eğriden Eğriye Deform Curve to curve 2
Deforme Eğriden Eğriye Deform Curve to curve 2
Deform Yüzey itme Deform Surface push katı sac
Deform Yüzey itme Deform Surface push katı yüzey
Indent Girinti
Indent Girinti Çoklu gövde
Indent Girinti Kabuklu Parçalarda
Indent Girinti Katı yüzey arasında
Serbest Form Freeform temelleri
Serbest Form Koordinat sistemi
Serbest Form Kontrol tipleri
Serbest Form Triad oryantasyon
Serbest Form Display Görünüm
Serbest Form Sınır Şartları
Split Ayır Tek gövde ile
Split Ayır Çoklu gövde ile
Split Save bodies Gövdeleri kaydederek montaj oluşturma
Split Create Assembly Gövdeleri kaydederek montaj oluşturma
Ekle
Çıkartma
Kesişim
Objeleri Dönüştür
Helis Spiral Pitch and Revolution Açı ve Dönme Sabit açı
Helis Spiral Height and Revolution Yükseklik ve Dönme Sabit açı
Helis Spiral Height and Pitch Yükseklik ve Açı Sabit açı
Helis Spiral Spiral Sabit açı
Helis Spiral Değişken açılı
Katı Yay Modelleme Helis ve Süpürme ile
Katı Yay Modelleme Doğrusal Süpürme ile
Katı Yay Modelleme Değişken çaplı helis ile
Spiral Kesme
Gövdelerin kesişimi ile yay
Kopyala Yapıştır
Kısmi ve bölgesel çalışma
Projected Curve Sketch on sketch
Projected Curve Sketch on face
Kesişim eğrisi
Kompozit Eğri Eğrilerden Composite curve
Kompozit Eğri Katıdan Composite curve
Koordinat sistemi değiştirme
Denkleme Bağlı Dişli Modelleme
DimXpertManager
Ders Adı
Montaj mantalitesi
Montaja parça çağırma
Montaj ve parça kontrolleri
Görünüm stilleri
Parçları Gizleme Transparanlaştırma Pasifleştirme
Montajda kesit görünüm
Temel montaj tekniği
Montajın içinde parça modelleme
Standart Montaj İlişkisi Çakışık Coincident
Standart Montaj İlişkisi Paralel
Standart Montaj İlişkisi Dik Prependicular
Standart Montaj İlişkisi Teğet Tangent
Standart Montaj İlişkisi Eşmerkezlilik Concentric
Standart Montaj İlişkisi Dönmeyi kilitle Lock rotation
Standart Montaj İlişkisi Mesafe Distance
Standart Montaj İlişkisi Kilitle Lock
Standart Montaj İlişkisi Açı Angle
Montaj hataları
Geçici montaj ilişkileri oluşturma
Montaj uygulaması
Gelişmiş Montaj İlişkisi Simetriklik
Gelişmiş Montaj İlişkisi Genişlik
Gelişmiş Montaj İlişkisi Genişlik Alt Seçenekler
Gelişmiş Montaj İlişkisi Profile center
Gelişmiş Montaj İlişkisi Yol montaj Path
Gelişmiş Montaj İlişkisi Yol montaj Path Uygulama
Gelişmiş Montaj İlişkisi Doğrusal bağlayıcı
Gelişmiş Montaj İlişkisi Mesafe Distance
Gelişmiş Montaj İlişkisi Açı angle
Mekanik Montaj İlişkisi Kam
Mekanik Montaj İlişkisi Slot
Mekanik Montaj İlişkisi Menteşe
Mekanik Montaj İlişkisi Dişli
Mekanik Montaj İlişkisi Rak ve pinyon
Mekanik Montaj İlişkisi Vida
Mekanik Montaj İlişkisi Vida Mengene
Mekanik Montaj İlişkisi Universal Joint
Alt Montajlar
Montaj Hiyerarşisi
Unsur Ağacı Filtreleme
Unsur Ağacı Önekleri
Hızlı Montaj
Montaj ve Parça Yeniden Adlandırma
Montaj Patlatma Serbest Patlatma
Montaj Patlatma Regular ve Radial Patlatma
Montaj Patlatma Ölçülü ve Kademeli Patlatma
Montaj Patlatma Cıvatanın Sökülerek Patlaması
Montaj Patlatma Dönme Seçenekleri
Montaj Patlatma Handle Düzenlenmesi
Montaj Patlatma Otomatik Aralama
Montaj Patlatma Çoklu Radyal Patlatmada Eksenden Sapma
Montaj Patlatma Montaj Konfigurasyonları arasında patlatma kopyalama
Montaj Patlatma Parça Dosyasında Patlatma
Montaj Patlatma Alt Montajların Patlatılması
Montaj Patlatma Alt Montaj Patlatmalarının Yeniden Kullanılması
Montaj Patlatma Patlatma Çizgilerinin Eklenmesi
Montajda İlişkili Parça Değiştirme
Anlık Görüntü Almak
Hızlı Montaj Silindirik Yüzeyler
Hızlı Montaj Kenar ve Köşeler
Hızlı Montaj Pencereler Arasında Taşıyarak
Hızlı Montaj Özel Montaj İlişkisi Oluşturma Mate Referance 1
Hızlı Montaj Özel Montaj İlişkisi Oluşturma Mate Referance 2
Altmontajları dondurma Esnek veya Katı Flexible or Rigid
Kayış Zincir Belt Chain
Kayış Uzunluğu Süren Seçeneği
Kayış Zincir Belt Chain Birden Fazla Makara Kullanma
Kayış Zincir Belt Chain Alt Seçenekler
Boşluk Doğrulama Seçimler
Boşluk Doğrulama Alt Seçenekler
Montajın Şeffalığı Assembly Transparency
Bileşen Aynalama Mirror Components
Bileşen Aynalama Mirror Components Hizalama
Bileşen Aynalama Mirror Components Alt Seçenekler
Montaj Dış Referanslarını Koruma
Montaj İlişkilerini Görme ve Düzenleme
MateXpert
Montaj İlişkileri ile Montaj Sorunu Çözme
Montajda İzolasyon
Copy with mates
İlişkileri ile Parça Dairesel Kopyalama Copy with mates
Montaj içinde hızlı parça düzenleme
Parça Konfigurasyonlarının Kullanımı
Çoklu Akıllı Montaj
Akıllı Bileşen Oluşturma Make Smart Component
Otomatik Akıllı Bileşenler
Kütüphaneden Parça Çağırma
Kütüphaneye Parça Ekleme ve Çağırma
Çarpışma Tespiti Collision detection
Fiziksel Dinamikler Physical Dynamics
Dinamik Boşluk Payı Dynamic Clearance
Geçici Olarak Sabitle ve Grupla
Engelleme Algılaması Interference Detection
Delik Hizalama Hole Alignment
Sanal Bileşen Yapma Make Virtual component
Montaj Unsurları Delik Serisi
Montaj Unsurları Diğerleri
Montajda Defeature
Montajda Yorum Ekleme
Zarf Kavramı
Zarf ile Seçme ve Gizleme
Zarfları topluca gizleme
Alt Montajların Zarflanması
Parça yada Altmontajı Malzeme Listesinden Çıkartmak
Ders Adı
Parçadan Montajdan Teknik Resim Oluşturma
Kağıt Seçimi
Teknik Resime Parça yada Montaj Çağırma
Görünüm Paleti Opsiyonları
Teknik Resimde Parametriklik
Teknik Resim Arayüzü
Sol Panel
Standart Üçlü Görünüm
Standart Üçlü Görünüm Ek Seçenekler
Model Görünümü
Mevcut Teknik Resime Parça Montaj Ekleme
Görünüm Kutuları
Yansıtılmış Görünüm
Standartların Seçimi
Yardımcı Görünüm
Kesit Görünüm Yatay ve Diley Kesit Alma
Kesit Görünüm Alt Seçenekler
Kesit Görünüm Ötelemeli Kesitler
Kesit Görünüm Yardımcı Kesit Görünüm
Kesit Görünüm Hizalanmış Kesit Görünüm
Kesit Görünüm Yarım Kesit
Kesit Görünüm Çizimle Kademeli Kesit
Kesit Görünüm İzometrik Kesit Görünüm
3D Teknik Resim Görünümü
Detay Görünüm
Broken Out Section
Kopuk Görünüm Broken View
Kırpılmış Görünüm Crop View
Alternatif Görünüm  1. Yöntem
Alternatif Görünüm  2. Yöntem
Boş Görünüm Empty View
Önceden Belirlenmiş Görünüm Prefedefined View
Mevcut Teknik Resime Başka Görünüm Çağırma
Modeli Değiştir Replace Model
Ölçümlendirme Teknikleri
Akıllı Ölçümlendirme Otomatik Ölçümlendirme
Akıllı Ölçümlendirme DimXpert
Model Öğeleri Kaynak Hedef
Model Öğeleri Ölçümlendirmeler
Model Öğeleri Seçenekler
Detaylandırma Format Kopyalayıcı
Detaylandırma Not Ekleme ve Çoğaltma
Detaylandırma Manuel Balonlama
Detaylandırma Otomatik Balonlama
Detaylandırma Manyetik Çizgi
Detaylandırma Bloklar
Görünüm Seçenekleri Referans Konfigurasyonu
Görünüm Seçenekleri Oryantasyon
Görünüm Seçenekleri Import
Görünüm Seçenekleri Görüntü Durumu
Görünüm Seçenekleri Görüntü Stilleri
Görünüm Seçenekleri Ölçeklendirme
Görünüm Seçenekleri Ölçümlendirme Tipi
Görünüm Seçenekleri Görünümü farklı kaydet
Görünüm Seçenekleri Daha çok özellik
Montajların Patlatılmasının Teknik Resimi
Modele Göre Görünüm Çıkartmak
Yüzey gövdelerin teknik resime eklenmesi
Kesitte yüzey gövdelerin gösterilmesi
Kesit Kapsamı
Tablolar Excel tablosunu teknik resime gömmek
Tablolar Genel Tablo
Şablondan
Tablolar Delik Tablosu
Revizyon Tablosu
Revizyon Sembolü
Revizyon bulutu
Profil Kesme Listesi
Kaynak Tablosu
Büküm Tabloları
Delgi Tablosu
BOM Malzeme Listesi Tipleri
BOM Malzeme Listesi Montajın Konfigurasyonu
BOM Malzeme Listesi Parçaların Konfigurasyonu
BOM Malzeme Listesi Sıralamalar
BOM Malzeme Listesi Kayıp Öğeyi tut
BOM Malzeme Listesi Parça Ekleme Çıkartma
BOM Malzeme Listesi Parça Adı Değiştirme
BOM Malzeme Listesi Montajda BOM
BOM Malzeme Listesi Altmontajların Gizlenmesi
Parçaların Kendi Renklerini Kullanma
Dinamik Not Oluşturma
Delik Bilgisi ve Merkez İşaretleri
Görünüm Hizalama
Projeksiyon Açıcı Değiştirme
Süren ve sürülen ölçülendirme
ÖlçülendirmeAkıllı Ölçülendirme
Ölçülendirme DimXpert
Ölçülendirme Otomatik Ölçülendirme
Ölçülendirme Yatay Ölçülendirme
Ölçülendirme Dikey Ölçülendirme
Ölçülendirme Temel Ölçülendirme
Ölçülendirme Ordinat Ölçülendirme
Ölçülendirme Açısal Ölçülendirme
Ölçülendirme Pah Ölçülendirme
Ölçülendirme Yol Ölçülendirme
Şablon ve Çalışma Sayfası farkları
Şablon ve çalışma sayfası ayarları
Yeni teknik resim şablonu yaratma
Yeni teknik resim çalışma sayfası (antet) oluşturma
Çalışma Sayfası Ölçeği Değiştirme
Antet ilişkilendirme
Ders Adı
Parçadan Montajdan Teknik Resim Oluşturma
Kağıt Seçimi
Teknik Resime Parça yada Montaj Çağırma
Görünüm Paleti Opsiyonları
Teknik Resimde Parametriklik
Teknik Resim Arayüzü
Sol Panel
Standart Üçlü Görünüm
Standart Üçlü Görünüm Ek Seçenekler
Model Görünümü
Mevcut Teknik Resime Parça Montaj Ekleme
Görünüm Kutuları
Yansıtılmış Görünüm
Standartların Seçimi
Yardımcı Görünüm
Kesit Görünüm Yatay ve Diley Kesit Alma
Kesit Görünüm Alt Seçenekler
Kesit Görünüm Ötelemeli Kesitler
Kesit Görünüm Yardımcı Kesit Görünüm
Kesit Görünüm Hizalanmış Kesit Görünüm
Kesit Görünüm Yarım Kesit
Kesit Görünüm Çizimle Kademeli Kesit
Kesit Görünüm İzometrik Kesit Görünüm
3D Teknik Resim Görünümü
Detay Görünüm
Bölgesel Kesit Broken Out Section
Kopuk Görünüm Broken View
Kırpılmış Görünüm Crop View
Alternatif Görünüm  1. Yöntem
Alternatif Görünüm  2. Yöntem
Boş Görünüm Empty View
Önceden Belirlenmiş Görünüm Prefedefined View
Mevcut Teknik Resime Başka Görünüm Çağırma
Modeli Değiştir Replace Model
Ölçümlendirme Teknikleri
Akıllı Ölçümlendirme Otomatik Ölçümlendirme
Akıllı Ölçümlendirme DimXpert
Model Öğeleri Kaynak Hedef
Model Öğeleri Ölçümlendirmeler
Model Öğeleri Seçenekler
Detaylandırma Format Kopyalayıcı
Detaylandırma Not Ekleme ve Çoğaltma
Detaylandırma Manuel Balonlama
Detaylandırma Otomatik Balonlama
Detaylandırma Manyetik Çizgi
Detaylandırma Bloklar
Görünüm Seçenekleri Referans Konfigurasyonu
Görünüm Seçenekleri Oryantasyon
Görünüm Seçenekleri Import
Görünüm Seçenekleri Görüntü Durumu
Görünüm Seçenekleri Görüntü Stilleri
Görünüm Seçenekleri Ölçeklendirme
Görünüm Seçenekleri Ölçümlendirme Tipi
Görünüm Seçenekleri Görünümü farklı kaydet
Görünüm Seçenekleri Daha çok özellik
Montajların Patlatılmasının Teknik Resimi
Modele Göre Görünüm Çıkartmak
Yüzey gövdelerin teknik resime eklenmesi
Kesitte yüzey gövdelerin gösterilmesi
Kesit Kapsamı
Tablolar Excel tablosunu teknik resime gömmek
Tablolar Genel Tablo
Tablolar Genel Tablo Şablondan
Tablolar Delik Tablosu
Revizyon Tablosu
Revizyon Sembolü
Revizyon bulutu
Profil Kesme Listesi
Kaynak Tablosu
Büküm Tabloları
Delgi Tablosu
BOM Malzeme Listesi Tipleri
BOM Malzeme Listesi Montajın Konfigurasyonu
BOM Malzeme Listesi Parçaların Konfigurasyonu
BOM Malzeme Listesi Sıralamalar
BOM Malzeme Listesi Kayıp Öğeyi tut
BOM Malzeme Listesi Parça Ekleme Çıkartma
BOM Malzeme Listesi Parça Adı Değiştirme
BOM Malzeme Listesi Montajda BOM
BOM Malzeme Listesi Altmontajların Gizlenmesi
Parçaların Kendi Renklerini Kullanma
Dinamik Not Oluşturma
Delik Bilgisi ve Merkez İşaretleri
Görünüm Hizalama
Projeksiyon Açıcı Değiştirme
Süren ve sürülen ölçülendirme
ÖlçülendirmeAkıllı Ölçülendirme
Ölçülendirme DimXpert
Ölçülendirme Otomatik Ölçülendirme
Ölçülendirme Yatay Ölçülendirme
Ölçülendirme Dikey Ölçülendirme
Ölçülendirme Temel Ölçülendirme
Ölçülendirme Ordinat Ölçülendirme
Ölçülendirme Açısal Ölçülendirme
Ölçülendirme Pah Ölçülendirme
Ölçülendirme Yol Ölçülendirme
Şablon ve Çalışma Sayfası farkları
Şablon ve çalışma sayfası ayarları
Yeni teknik resim şablonu yaratma
Yeni teknik resim çalışma sayfası (antet) oluşturma
Çalışma Sayfası Ölçeği Değiştirme
Antet ilişkilendirme
Configuration Publisher ile Montajda Çalışma
Montajda Açarken Konfigurasyon Seçimi
Denklemlerde Konfigurasyon
Excel ile Tasarım Tablosunda Konfigurasyon Otomasyonu
Denklemler Oluşturma
Denklemler ile Yeni Unsurlar Oluşturma
Tasarım Tablosu Parametreleri
Malzemelerin Konfigurasyonu
Sadece Excel ile Konfigurasyon Oluşturma
Teknik Resime Tasarım Tablosu Çağırma
Görüntü Durumu ile Konfigurasyon Linkleme
Montaj İlişki ve Unsurlarının Konfigurasyonu
Sac Modellemede Progresif Konfigurasyon Oluşturma
DriveWorksXpress Giriş ve Aktivasyon
DriveWorksXpress Veri Tabanı Oluşturma
DriveWorksXpress Model Seçimi
DriveWorksXpress Model Ekleme
DriveWorksXpress Konfigurasyon ve Teknik Resim Tanımlama
DriveWorksXpress Ölçü Tanımlama
DriveWorksXpress Unsur Tanımlama
DriveWorksXpress Özel Tanımlamalar
DriveWorksXpress Form Alanlarının Oluşturulması
DriveWorksXpress Formüller
DriveWorksXpress Tablo Kullanımı
DriveWorksXpress Uygulama Bölüm 1
DriveWorksXpress Uygulama Bölüm 2
Compare Documents Döküman Karşılaştırma
Compare Features Unsur Karşılaştırma
Compare Drawing Teknik Resim Karşılaştırma
Compare Geometry Geometri Karşılaştırma
Ders Adı
Saca Giriş
K Faktörü Nedir
Büküm İzni ve Büküm Kesintisi
Taban Flanşı
Katıyı Saca Dönüştürme
Loft ile Büküm
Kenar Flanş
Büküm Tabloları
Çevresel Flanş
Kenar Ezme
Basamak Oluştur
Çizgiden Bükme
Çapraz Kırma
Kapalı Köşe 1
Kapalı Köşe 2
Kaynaklı Köşe
Köşe Kırma
Köşe Yırtılmaları
Form Verme Araçları Kütüphaneden Çağırma
Form Verme Araçları Mevcuttan Yeni Oluşturma
Form Verme Araçları Sıfırdan Yeni Oluşturma
Sac Levha Bayrağı
Menfez
Katla
Yassılaştır
Rip
Büküm Ekleme
Ders Adı
Ölçüler ve Unsurların Tanımlanması
Ölçünün Konfigurasyona Atanması
Çizim İlişkilerinin Konfigurasyonu
Konfigurasyonlara göre Pasifleştirme
Konfigurasyon ve Alt Konfigurasyon
Unsurların Konfigurasyonu
Gelişmiş Seçenekler
Tablo ile Konfigurasyon Oluşturma
Tasarım Tablosu Oluşturma
Tasarım Tablosu ile Unsur Kontrolü
Konfigurasyonlar ile Verimli Çalışma
Boş Tasarım Tablosu Oluşturma
Tasarım Tablosu Kaydetme ve Kullanma
Tasarım Tablosunu Excelden Özel Çektirmek
Configuration Publisher ile Parçada Çalışma
Configuration Publisher ile Montajda Çalışma
Montajda Açarken Konfigurasyon Seçimi
Denklemlerde Konfigurasyon
Excel ile Tasarım Tablosunda Konfigurasyon Otomasyonu
Denklemler Oluşturma
Denklemler ile Yeni Unsurlar Oluşturma
Tasarım Tablosu Parametreleri
Malzemelerin Konfigurasyonu
Sadece Excel ile Konfigurasyon Oluşturma
Teknik Resime Tasarım Tablosu Çağırma
Görüntü Durumu ile Konfigurasyon Linkleme
Montaj İlişki ve Unsurlarının Konfigurasyonu
Sac Modellemede Progresif Konfigurasyon Oluşturma
DriveWorksXpress Giriş ve Aktivasyon
DriveWorksXpress Veri Tabanı Oluşturma
DriveWorksXpress Model Seçimi
DriveWorksXpress Model Ekleme
DriveWorksXpress Konfigurasyon ve Teknik Resim Tanımlama
DriveWorksXpress Ölçü Tanımlama
DriveWorksXpress Unsur Tanımlama
DriveWorksXpress Özel Tanımlamalar
DriveWorksXpress Form Alanlarının Oluşturulması
DriveWorksXpress Formüller
DriveWorksXpress Tablo Kullanımı
DriveWorksXpress Uygulama Bölüm 1
DriveWorksXpress Uygulama Bölüm 2
Compare Documents Döküman Karşılaştırma
Compare Features Unsur Karşılaştırma
Compare Drawing Teknik Resim Karşılaştırma
Compare Geometry Geometri Karşılaştırma
Ders Adı
Kaynak profiller giriş
2D Çizime profil ekleme
2D Çizimde profile düzenleme
3D Çizime profile ekleme
Çoklu profil ekleme
Grupiçi profil düzenleme
Köşe uygulamaları
Profil konumlandırma
Şev kırpılmış gövdeleri birleştir
Köşeye kaynak boşluklarını ayarlama
Kırpma sırası
Farklı ebatta profiller kullanma
Profil budama
Hızlı 3B çizim oluşturma
Profillerde ekstrüzyon ile katılama
Profil kapama
Bayraklar
Aynalama profili
Kesim listesi
Bükümlü profil yapılar
Kaynak parçası
Hızlı kaynak 
Alt profil oluşturma
Özel profil oluşturma ve kütüphaneye ekleme
Bağlantı elemanları
Destek parça analizi
Kaynaklı parçaların analizi
Ders Adı
Seçenekler menüsü genel
Seçenekler Menüsü Genel Son kullanılan belgeler
Seçenekler Menüsü Genel Ölçümlendirme değerini gir
Seçenekler Menüsü Genel Seçim başına tek komut
Seçenekler Menüsü Genel Gölgeli yüz vurgulama
Seçenekler Menüsü Genel Windows Explorer küçük resimler
Seçenekler Menüsü Genel Ölçümlendirmeler için sistem ayracı kullan
Seçenekler Menüsü Genel İngilizce menü kullan
Seçenekler Menüsü Genel İngilizce dosya ve unsur isimleri kullan
Seçenekler Menüsü Genel Onaylama köşesini etkinleştir
Seçenekler Menüsü Genel Property Manager otomatik göster
Seçenekler Menüsü Genel FeatureXpert etkinleştir
Seçenekler Menüsü Genel Dondurma çubuğunu etkinleştir
Seçenekler Menüsü Genel Yeniden oluşturma hatası olduğunda
Seçenekler Menüsü Genel Son haberleri göster
Seçenekler Menüsü Genel Ek kaynak konfigurasyonu göster
Seçenekler Menüsü Genel Sesleri kofigure et
Seçenekler Menüsü Genel Solidworks müşteri deneyimi geliştirme
Seç. Menüsü T.R.Çift model ölçümlendirmelerini eklerken ayıkla
Seç. Menüsü T.R.Teknik resimlere ölçümlendirmeleri varsayılan olarak işaretle
T.R.Yeni teknik resim görünümlerini otomatik olarak ölçeklendir
T.R.Teknik resim görünümünü sürüklerken içeriğini göster
T.R.Yeni detay dairelerini daire olarak görüntüle
T.R.Teknik resimleri açarken otomatik güncellemeye izin ver
T.R.Not ve ölçümlendirme kesmesini devre dışı bırak
T.R.Sürüklerken notları birleştirmeyi devre dışı bırak
T.R.Senkranizasyonsuz filigran
T.R.Çizim yay merkez noktalarını göster
T.R Çizim obje noktalarını göster
T.R.Kopuk görünümde kopma çizgilerini yazdır
T.R.Teknik resimlerde gölgelenmiş görüntüler
T.R.Görünüm paletini otomatik doldur
T.R.Yeni çalışma sayfası formatını göster
T.R.Ölçülendirme düzenlenince aralamayı azalt
T.R.Silinmiş görünüm harflerini tekrar kullan
T.R.Malzeme listesinde miktar sütununun adını değiştirme
T.R.Detay görünüm ölçeği
T.R.Klavye hareket artışı
T.R.Görüntü stili
T.R.Teğet kenarlar
T.R.Tel kafes ve gizli görünümler
T.R.Gölgeli kenarların görünümleri
Seç. Menüsü Renkler Renk düzeni
Seç. Menüsü Renkler Arka plan görünümü
Seç. Menüsü Renkler Gölgeli kenarlı mod rengi
Seç. Menüsü Renkler Montajda parçaları düzenlerken belirtilen renkleri kullan
Seç. Menüsü Renkler Açılışta değiştirilmiş teknik resim ölçüleri
Seç. Menüsü Renkler Zarflar
Seç. Menüsü Çizim Çizim oluştururken görünümü dik döndür
Seç. Menüsü Çizim Tamamen tanımlı çizim kullan
Çizim Parça ve montaj çizimlerinde yay merkez noktalarını göster
Çizim Parça ve montaj çizimlerinde obje noktalarını göster
Seç. Menüsü Çizim Çizimi kapatmayı hatırlat
Seç. Menüsü Çizim Sürüklerken ölçümlendirmeleri geçersiz kıl
Seç. Menüsü Çizim Düzlem gölgeliyken göster
Seç. Menüsü Çizim Spline teğetlik ve eğrilik tutamaçlarını etkinleştir
Seç. Menüsü Çizim Varsayılan olarak spline kontrol çokgenini göster
Seç. Menüsü Çizim Sürüklerken hayalet resmi
Seç. Menüsü Çizim Eğrilik tarağı bağlayıcı eğrisi göster
Seç. Menüsü Çizim Obje oluşturmada sayısal girdiyi etkinleştir
Seç. Menüsü Çizim Aşırı tanımlayan ölçümlendirmeler
Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Yakalamayı etkinleştir
Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Model geometrisini yakala
Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Otomatik ilişkiler
Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Çizim yakalamaları
Seç. Menüsü Görüntü Varsayılan toplu seçim yöntemi
Gizli kenarların gösterimi
Seç. Menüsü Görüntü Gizli kenarların seçilmesi
Seç. Menüsü Görüntü Parça montaj teğet kenar görünümü
Seç. Menüsü Görüntü Gölgeli ve kenarlı modda kenar görünümü
Seç. Menüsü Görüntü Bağlamda düzenleme için montaj şeffaflığı
Seç. Menüsü Görüntü Örtüşme önleme (Anti aliasing)
Seç. Menüsü Görüntü Grafik görünümde seçilmiş unsurlar
Seç. Menüsü Görüntü Grafik görünümden dinamik vurgulama
Seç. Menüsü Görüntü Yüzeylerin açık kenarlarını farklı renkte göster
Seç. Menüsü Görüntü Şeffaflık içinden seçimi etkinleştir
Seç. Menüsü Görüntü Referans triadın göster
Seç. Menüsü Görüntü Grafik görünümde kaydırma çubuklarını göster
Seç. Menüsü Görüntü Draft kalitesinde ortam kapanmasını göster
Seç. Menüsü Görüntü Desen bilgisi araç ipuçları göster
Seç. Menüsü Görüntü Dört görünüm
Seç. Menüsü Görüntü Ölçümlendirmeleri ekrana düz olarak yansıt
Seç. Menüsü Performans Yeniden oluşturmada doğrula
Seç. Menüsü Performans Bazı sac levha unsurları için kesişmeyi yoksay
Seç. Menüsü Performans Şeffaflık
Seç. Menüsü Performans Eğrilik oluşturma
Seç. Menüsü Performans Detay seviyesi
Seç. Menüsü Performans Bileşenleri otomatik olarak hafif yükle
Seç. Menüsü Performans Hep alt montajları çözümle
Eski tarihli hafif bileşenleri denetle
Seç. Menüsü Performans Hafif bileşenleri çözümle
Seç. Menüsü Performans Montajı yüklemede yeniden oluştur
Seç. Menüsü Performans Montaj ilişkisi animasyon hızı
Seç. Menüsü Performans Smart duyarlılığı
Seç. Menüsü Performans Ön belleğe alınan konfigurasyon verilerini temizle
Seç. Menüsü Performans Belgeyi kaydederken kütle özelliklerini güncelle
Seç. Menüsü Performans Gölgeli önizleme kullan
Seç. Menüsü Performans OpenGL yazılımı kullan
Seç. Menüsü Performans Açılırken önizleme yok
Seç. Menüsü Montaj Bileşenleri sürükleyerek taşı
Seç. Menüsü Montaj Düzenlemede montaj ilişki hizalamaları
Seç. Menüsü Montaj Yeni bileşenleri dış dosyalara kaydet
Seç. Menüsü Montaj Dosyaları kaydederken model grafiklerini güncelle
Seç. Menüsü Montaj Büyük montajlar
Seç. Menüsü Montaj Zarf bileşenleri
Dış referanslar Referans verilmiş belgeleri salt okunur aç
Seç. Menüsü Dış referanslar Montajda düzenlerken parçalar için çoklu bağlamlara izin ver
Seç. Menüsü Dış referanslar Salt okunur referans verilmiş belgeler
Seç. Menüsü Dış referanslar Referans verilen belgeleri yükle
Seç. Menüsü Dış referanslar Dış referanslar için dosya konumlarını ara
Seç. Menüsü Dış referanslar Tarihi geçmiş tasarım tablosu güncelleme
Seç. Menüsü Dış referanslar Belgeler değişince bileşen isimlerini güncelle
Seç. Menüsü Dış referanslar Modelin dışında referanslar oluşturma
Seç. Menüsü Dış referanslar Bozuk dış referanslar
Seç. Menüsü Varsayılan şablonlar
Seç. Menüsü Dosya konumları
Seç. Menüsü FeatureManager Seçili öğeyi görüntüye kaydır
Seç. Menüsü FeatureManager Unsuru oluştururken adlandır
Seç. Menüsü FeatureManager Ok tuşlarıyla navigasyon
Seç. Menüsü FeatureManager Dinamik vurgulama
Seç. Menüsü FeatureManager Şeffaf yüzen featuremanager
Seç. Menüsü FeatureManager Ağaç filtresi etkinleştir
Seç. Menüsü FeatureManager Ağaç öğlerini gizle göster
Seç. Menüsü Değer kutusu artışı
Seç. Menüsü Görünüm Fare tekeri yaklaşma yönü ters çevir
Seç. Menüsü Görünüm Standart görünümlere geçerken sığdır
Seç. Menüsü Görünüm Dönmeyi göster
Seç. Menüsü Görünüm Geçişi göster
Seç. Menüsü Görünüm Bileşeni gizle göster
Seç. MenüsüGörünüm İzole et
Seç. Menüsü Görünüm Görünüm seçici
Seç. Menüsü Yedekle Otomatik kurtar
Seç. Menüsü Yedekle Yedekle
Seç. Menüsü Yedekle Kaydet duyurusu
Seç. Menüsü Delik sihirbazı ve toolbox
Seç. Menüsü Dosya gezgini
Seç. Menüsü Ara Arama kutusu göster
Seç. Menüsü Ara Yazarken ara
Seç. Menüsü Ara 3DContentCentral sonuçlarını ekle
Seç. Menüsü Ara Sayfa başına sonuç
Seç. Menüsü Ara İndeksleme performansı
Seç. Menüsü Ara Ayrıştırma
Seç. Menüsü İletiler Her oluşturmada hataları göster
Seç. Menüsü İletiler Güncelleme hatası olan belgeleri kaydetmeden uyar
Seç. Menüsü İletiler Bir montajın bağlamında çizimin başlatılmasını uyar
Seç. Menüsü İletiler Featuremanager ağacı uyarılarını görüntüle
Ders Adı
Montajda ilişkiye zorlama
Antette son revizyonu gösterme
Çalışma sayfası ölçeği değiştirme
Çizim rengi değiştirme
Dosya verme seçenekleri Export Options
Form verme araçları çalışmıyorsa
Geçiçi montaj ilişkilendirme
Görünüm seçicisi
Hızlı 3B çizim oluşturma
Hızlı navigasyon parçalar arasında
Hızlı profil yapı oluşturma
Kesit görünümde parça seçimi
Klavye kısayol oluşturma
Mouse hareketleri ile hızlı SolidWorks kullanımı
Onaylama köşesi
Ölçü oklarının yönlerini değiştirme
Görüntü durumu ekleme
Görüntü durumlarını konfigurasyona bağlama
silindire kısmi pah
Süren ve sürülen ölçülendirme
Tasarım arşivi klasörü oluşturma
Tasarım kütüphanesi (Design Library) kayıpsa
Teknik resim ile Autocad ölçek eşitleme
Teknik resimde malzeme listesinde miktar sütununun adını değiştirme
1
2
Unsur ağacında unsurların sıralamasını kullanma
Yüzey gövdelerin teknik resime eklenmesi
Parça düzlemlerini değiştirme
Çizim komutları
çizim kopyalama
çizimi patlat
Çoklu montaj
dairelerin ölçülendirilmesi
Dosya boyutları
düzlem ile gizleme
Düzlem ve simetri
düzlemleri değiştirme
Eksen Eksen Düzlem kesişimi
excel ile eğri çizmek
İlişkili çoğaltma
izometrik kesit görünüm
Kalıp
koordinat sistemi değiştirme
Köşe Düzenleme
Montajda kısmi kesit
Objeleri dönüştür
Ölçülendirme kilitleme
radyüsler
s ve sağ tuş
silindirik yüzeye delik açma
tarama silme
teknik resim birleştirme
trim
unsur taşıma
yay öçlülendirme
3B Pdf kaydetme
alternatif konum görünümü
arka planı değiştirerek pack and go
auto arrange dimensions  ölçüleri otomatik hizzalama
ayarlarınızı kopyalama
Bileşeni gizleme, bileşeni düzlemin arkasına gizleme
Birim değiştirme
birim duyarlılığı değiştirme
birim sistemini kalıcı değiştirme
Birimler arası geçiş
CTRL A Toplu seçim
çiftli helisel yay oluşturma
Çizim araçları ile konfigürasyon bağlantısı
Çizim arka planını değiştirme
Çizim geçmişi
Çizim ilişkilerini pasifleştirme
seçili alan hesaplama
simetrik kanal açma
Slotlu parçada limitleme ilişkisi
Son kullanılan belgeler
Son kullanılan belgeleri görme
Standart araç çubuğu ile seçme işlemleri
tarama silme
Tasarım kitaplığına not ekleme
Teknik resimde malzeme listesini ayrı sayfaya taşıma
Teknik resimde ölçü düzenleme
ters ele göre bileşen aynalama
Toplu solidworks dosya güncelleme
trim
Türkçe menüden İngilizce menüye geçiş
Txt dosyası ile denklem kurma
Unsur ağacı özelleştirme
Unsur ölçüleri arası hızlı denklem yaratma
unsur taşıma
Uyarı seslerini değiştirme
windows 7 görev çubuğu kullanımı
yarım yay olusturma ve kütüphaneye ekleme
yay öçlülendirme
Kurtar Ayarları
Yüksek çözünürlükte resim kaydetme
Montajda ilişkiye zorlama Antette son revizyonu gösterme Çalışma sayfası ölçeği değiştirme Çizim rengi değiştirme Dosya verme seçenekleri Export Options Form verme araçları çalışmıyorsa Geçiçi montaj ilişkilendirme Görünüm seçicisi Hızlı 3B çizim oluşturma Hızlı navigasyon parçalar arasında Hızlı profil yapı oluşturma Kesit görünümde parça seçimi Klavye kısayol oluşturma Mouse hareketleri ile hızlı SolidWorks kullanımı Onaylama köşesi Ölçü oklarının yönlerini değiştirme Görüntü durumu ekleme Görüntü durumlarını konfigurasyona bağlama silindire kısmi pah Süren ve sürülen ölçülendirme Tasarım arşivi klasörü oluşturma Tasarım kütüphanesi (Design Library) kayıpsa Teknik resim ile Autocad ölçek eşitleme Teknik resimde malzeme listesinde miktar sütununun adını değiştirme 1 2 Unsur ağacında unsurların sıralamasını kullanma Yüzey gövdelerin teknik resime eklenmesi Parça düzlemlerini değiştirme Çizim komutları çizim kopyalama çizimi patlat Çoklu montaj dairelerin ölçülendirilmesi Dosya boyutları düzlem ile gizleme Düzlem ve simetri düzlemleri değiştirme Eksen Eksen Düzlem kesişimi excel ile eğri çizmek İlişkili çoğaltma izometrik kesit görünüm Kalıp koordinat sistemi değiştirme Köşe Düzenleme Montajda kısmi kesit Objeleri dönüştür Ölçülendirme kilitleme radyüsler s ve sağ tuş silindirik yüzeye delik açma tarama silme teknik resim birleştirme trim unsur taşıma yay öçlülendirme 3B Pdf kaydetme alternatif konum görünümü arka planı değiştirerek pack and go auto arrange dimensions  ölçüleri otomatik hizzalama ayarlarınızı kopyalama Bileşeni gizleme, bileşeni düzlemin arkasına gizleme Birim değiştirme birim duyarlılığı değiştirme birim sistemini kalıcı değiştirme Birimler arası geçiş CTRL A Toplu seçim çiftli helisel yay oluşturma Çizim araçları ile konfigürasyon bağlantısı Çizim arka planını değiştirme Çizim geçmişi Çizim ilişkilerini pasifleştirme seçili alan hesaplama simetrik kanal açma Slotlu parçada limitleme ilişkisi Son kullanılan belgeler Son kullanılan belgeleri görme Standart araç çubuğu ile seçme işlemleri tarama silme Tasarım kitaplığına not ekleme Teknik resimde malzeme listesini ayrı sayfaya taşıma Teknik resimde ölçü düzenleme ters ele göre bileşen aynalama Toplu solidworks dosya güncelleme trim Türkçe menüden İngilizce menüye geçiş Txt dosyası ile denklem kurma Unsur ağacı özelleştirme Unsur ölçüleri arası hızlı denklem yaratma unsur taşıma Uyarı seslerini değiştirme windows 7 görev çubuğu kullanımı yarım yay olusturma ve kütüphaneye ekleme yay öçlülendirme Kurtar Ayarları Yüksek çözünürlükte resim kaydetme
Ders Adı
Temel Ölçme
Yay Daire Ölçme
Ölçü Birimlendirme
Noktadan Noktaya Ölçme
Yansıtma Ölçmesi
Ölçüm Geçmişi
Ölçme Sensör Ekleme
Ders Adı
FeatureWorks
görüntü yakalama
sensörler
Ayar taşıma
3dcontent
DWGEditor
CNC işleme hesabı
Çözüm ortağı
Denklemler
draftsight
ekran kartı seçimi
FloExpress
İzole Komutu
Karşılaştırmalar
Kiriş Hesaplayıcı
konfigurasyonlar
Otomatik Yakalama
rulman hesaplayıcı
seçim filtresi
SolidWorks RX
SW Task Schedular
tasarım tablosu
Çözüm ortağı
FeatureWorks Katı Dosya alma
FeatureWorks Sac Dosya alma
Ders Adı
Giriş
Render ve home kısmına giriş
View sekmesi
Home
Author
Transform
Animasyon içinde renk değişimi
Via explode komutu
curve üzerinde hareket ve opacity değişimleri
Link komutu ile robot kol hareketi modellenmesi
Transform ve digger kullanımı scara robot kol parça tutuşu
Robot kol ile parça taşıma işlemi
Video çıktısı scara kullanımı bitimi
Ders Adı
Arayüz
Sketch yenilik
denklemler
edrawings
Import dosya
kurulum kaldırma
montaj
Profiller ve patlatma
sac yenilikleri
teknik resim
toolbox
Unsur Dondurma
zebra çizgileri
Görüntüleme yenilikleri
Hızlı veri açma
Kayıp referansları gösterme
Ders Adı
Genel yenilikler
Kısayol çubukları
Sık kullanılanlar
Düz ağaç görünümü
Alt klasörler
Görünüm oryantasyon
Oryantasyon kısayolu
Görünüm seçici
Noktadan noktaya
Yay daire ölçümü
Yeni görünüm kaydetme
Hızlı dosya filtreleme
Anımsatıcı süresi
Arama seçenekleri
Ses ekleme
Hızlı başlat
Dosya dönüşümü
Birden fazla patlamış görünüm
Ölçüm yenilikleri
Görünüş paleti
Kütüphane yenilikleri
Zebra çizgileri
Ders Adı
solidworks 2014 giriş
font buton büyüklüğü
fontlar
güneş animasyonu
hızlı montaj hizzalama
mirror components bounding box
sac bent loft
sac gusset
sac sweep
sac yırtılmalar
seçim scroll
stciky settings
çizim oto ölçeklendirme
unsur silme yenilikleri
montajda kement seçimi
montajda tanjant ilişkisi
arka planlar
arttırılmış gerçeklik
balonlama düzenleme
çizimi değiştir
edrawings
eş görüntü
kesişimler arası ölçülendirme
montaj paçaya özel kesit
ölçü çizgileri
özel geçmiş
teknik resim kesit aracı
teknik resim parça değiştirme
teknik resim yazı bloğu
teknik resim yüzeyden kesit
temas basıncı
yol uzunluğu
Detay görünüş
malzeme listesi
notlar
radyal ölçülendirme
slot mate
slotlar
assemblyxpert
boyuta göre seçme
Çoğaltma tabanlı çoğaltma
eğriler
ilişkileri göster
küre ilişkileri
montaj ilişkileri 2
patlamış görüntüye dönme
radyüsler

DVD Set Detayı

Eğitmen: Video Eğitim
incelenme: 8857


Satın Al

Önerilen Kurslar