Makro Ekonomi Eğitim Seti


Video Eğitim

Açıklama

Bu DVD'nin içinde aşağıdaki kurslar yer almaktadır.

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
Ders Adı
Enflasyon 1
Enflasyon 2
Enflasyon 3
Deflasyon
Stagflasyon
Devalüasyon
Ekonomide mal, hizmet ve para akımı 1
Ekonomide mal, hizmet ve para akımı 2
Paranın tanımı
Paranın işlevi
Paranın çeşitleri
Paranın arzı
Paranın talebi
Paranın değer sorunu
Miktar teorisi ve Cambrigde denklemi
Keynes teorisi
Toptan eşya fiyat endeksi
Miktar teorisi ve Fisher denklemi
Milli gelir ve İstihdam
Üretim kapasitesi
Üretim kalitesi ve Milli gelirle istihdam
Eksik istihdam
Aşırı istihdam
İşsizlik
İradi işsizlik
Gayri iradi işsizlik
Friksiyonel işsizlik
Konjonktürel işsizlik
Mevsimlik işsizlik
Yapısal işsizlik
Teknolojik işsizlik
Gizli işsizlik

DVD Set Detayı

Eğitmen: Video Eğitim
incelenme: 1133


Satın Al

Önerilen Kurslar