İnovasyon


Video Eğitim

Kurs Detayları

2 Saat eğitim
16 Video
3688 incelenme

Açıklama

İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir. Kılavuzun halen yürürlükte olan2005 sürümünde inovasyon aşağıdaki şekilde tanımlanır:“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

İçinde ne var?
Dersler:

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
 • 1- İnovasyon Nedir Izle
 • 2- İnovasyonun Çeşitleri-Gelişim Sürecine Göre Izle
 • 3- İnovasyonun Çeşitleri- İş Birliğine Göre
 • 4- İnovasyonun Çeşitleri- Hedef ve Amacına Göre
 • 5-Neden İnovasyon
 • 6-İnovasyon Stratejileri
 • 7- İnovasyon Süreci
 • 8-İnovasyon Gereklilikleri
 • 9- İnovasyonun Organizasyonu
 • 10- İnovasyon Yönetimi
 • 11-İnovasyon Engelleyiciler
 • 12- İnovasyon Haritası
 • 13-İnovasyon Tetikleyiciler
 • 14-İnovasyonda İş Birliği
 • 15-İnovasyon Başarıları
 • 16- İnovasyon Ne Değildir

Satın Al

Önerilen Kurslar