Kaizen


Video Eğitim

Kurs Detayları

3 Saat eğitim
46 Video
6818 incelenme

Açıklama

Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş; fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır.Japonca bir birleşik sözcük olan kaizeni oluşturan sözcüklerden kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir.

İçinde ne var?
Dersler:

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
 • 01-Kaizen Kavramı Izle
 • 02-Kaizen Anlayışı
 • 03-Kaizen adımları
 • 04-Sürekli gelişmenin 3 şartı
 • 05-Kaizen Hedefleri
 • 06-Kaizen Emirleri
 • 07-Kayıplar
 • 08-Yedi problem çözme prensibi
 • 09-Problem Çözme Araçları
 • 10-Pareto Analizi
 • 11-Balık kılçığı diyagramı
 • 12-Yedi yeni araç
 • 13-Yenilik ve Kaizen Kıyaslaması
 • 14-Kaizen ve Dünya Kıyaslaması
 • 15-Kullanım alanları
 • 16-Kaizen Çeşitleri
 • 17-Kaizen Döngüsü
 • 18-Kaizen şemsiyesi
 • 19-Kanban Sistemi
 • 20-Üst yönetim için Kaizen
 • 21-Orta yönetim için Kaizen
 • 01-A-Kaizen Kavramı Izle
 • 02-A-Kaizen Anlayışı
 • 03-A-Kaizen Adımları
 • 04-A-Sürekli Gelişmenin 3 Şartı
 • 05-A-Kaizenin Hedefleri
 • 06-A-Kaizenin Emirleri
 • 07-A-Kayıplar
 • 08-A-Yedi Problem Çözme Prensibi
 • 09-A-Problem Çözme Araçları
 • 10-A-Pareto Analizi
 • 11-A-Balık Kılçığı Tekniği
 • 12-A-edi Yeni Araç
 • 13-A-Yenilik Ve Kaizen Kıyaslaması
 • 14-A- Kaizen Ve Dünya Kıyaslaması
 • 15-A-Kullanım Alanları
 • 16-A-Kaizenin Çeşitleri
 • 17-A-Kaizen Döngüsü
 • 18-A-Kaizen Şemsiyesi
 • 19-A-Kanban Sistemi
 • 20-A-Üst Yönetim İçin Kaizen
 • 21-A-Orta Yönetim İçin Kaizen
 • 22-A-Denetleyiciler İçin Kaizen
 • 23-A-İşçiler İçin Kaizen
 • 24-A-Sıfır Hata İçin 5S Kuralı
 • 25-A-Kaizen Yol Haritası

Satın Al

Önerilen Kurslar