NLP


Video Eğitim

Kurs Detayları

3 Saat eğitim
36 Video
7445 incelenme

Açıklama

Bir kısaltma olarak, NLP çeşitli anlamlara gelmektedir.

 • İngilizce Nörolinguistik Programlama (Duyu, Dil Programlama) başlığının açılımı olarak NLP (Neuro Linguistic Programming), dil ile iletişimin psikolojik yansılarını ve bu konu ile ilgili teknikleri kapsayan yeni bir alandır.

İçinde ne var?
Dersler:

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
 • 01-NLP Nedir Izle
 • 02-İnsan Beyni Izle
 • 03-Kullanım alanları Izle
 • 04-NLP Tarihçesi Izle
 • 05-NLP ve Başarısızlık
 • 06- Temel NLP Varsayımları 1
 • 07- Temel NLP Varsayımları 2
 • 08-NLP duyuları
 • 09-NLP İletişim Modeli
 • 10-Meta-Program kavramı
 • 11-MP-Yaklaşma-Uzaklaşma
 • 12-MP-Genel ve Özele Odaklılık
 • 13-MP-Bağımsızlar-Düzenciler
 • 14-MP-Proaktif-Reaktif
 • 15-MP-Tek kanıt ve Sık kanıt isteyenler
 • 16-MP-İş odaklılar-İnsan odaklılar
 • 17-MP-İç referanslılar-Dış referanslılar
 • 18-MP-Benzetme-Farklılaşma
 • 19-İkna kanalları
 • 20-İknanın sürekliliği
 • 21-İnanç ve Değerler
 • 22-İnanmak ve inancın dili
 • 23-İnanç kaynakları
 • 24-İnanç eksikliği
 • 25-İnançların değiştirilmesi
 • 26-Amaç-Hedef-Sonuç
 • 27-NLP için mükemmel sonuç
 • 28-Yanlış cümleler
 • 29-İknanın 5 Temeli
 • 30-İkna engelleri
 • 31-Ruh halleri
 • 32-NLP Çapaları
 • 33-Duyusal Kesinlik ve Kalibrasyon
 • 34-Uyum ve benzeşme
 • 35-Meta-Modeller
 • 36-NLP Çerçeveleri

Satın Al

Önerilen Kurslar