Proje Yönetimi


Video Eğitim

Kurs Detayları

3 Saat eğitim
65 Video
6765 incelenme

Açıklama

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır. genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.

İçinde ne var?
Dersler:

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
 • 01-Proje Nedir Izle
 • 02-Proje-Operasyon Farkı Izle
 • 03-Program Kavramı
 • 04-İş Kırılım Yapısı
 • 05-Alt Proje-İş Paketi
 • 06-Aktivite ve Kilometre Taşı
 • 07-Proje Yönetimi
 • 08-Proje Akışı
 • 09-Proje Paydaşları
 • 10-Proje Aşamaları
 • 11-Proje Dengelenmesi
 • 12-Niteliklerine göre projeler
 • 13-Portföyler
 • 14-Portföy Yönetimi
 • 15-Proje-Program-Portföy
 • 16-Projeler ve Stratejik Planlama
 • 17-Proje Yönetim Ofisi
 • 18-PYO'nun Görevleri
 • 19-Proje Yöneticisi
 • 20-Proje Yönetimi
 • 21-PYO-Proje Yöneticisi İlişkisi
 • 22-Proje-Süre Grafikleri
 • 23-Proje Fazları
 • 24-Fazlararası ilişkiler
 • 25-Paydaşlar
 • 26-Organizasyonel Yapılar
 • 27-Fonksiyonel Organizasyon
 • 28-Zayıf matris
 • 29-Dengeli Matris
 • 30-Güçlü matris
 • 31-Proje bazlı organizasyon
 • 32-Karma organiazyon
 • 33-Süreç grupları
 • 01-Proje Nedir
 • 02-Proje - Oryantasyon Farkı
 • 03-Program Kavramı
 • 04-İş Kırılım Yapısı
 • 05-Alt Proje - İş Paketi
 • 06-Aktivite - Kilometre Taşı
 • 07-Proje Yönetimi
 • 08-Proje Akışı
 • 09-Proje Paydaşları
 • 10-Proje Aşamaları
 • 11-Proje Dengelenmesi
 • 12-Niteliklerine Göre Projeler
 • 13-Portföyler
 • 14-Portföy Yönetimi
 • 15-Proje - Program - Portföy
 • 16-Projeler Ve Stratejik Planlama
 • 17-Proje Yönetim Ofisi
 • 18-PYO'nun Görevleri
 • 19-Proje Yöneticisi
 • 20-Proje Yönetimi
 • 22-Proje - Süre Grafikleri
 • 23-Proje Fazları
 • 24-Fazlar Arası İlişkiler
 • 25-Paydaşlar
 • 26-Organizasyonel Yapılar
 • 27-Fonksiyonel Organizasyon
 • 28-Zayıf Matris
 • 29-Dengeli Matris
 • 30-Güçlü Matris
 • 31-Proje Bazlı Organizasyon
 • 32-Karma Organizasyon
 • 33-Süreç Grupları

Satın Al

Önerilen Kurslar