SolidWorks Başlangıç Seti


Video Eğitim

Kurs Detayları

11 Saat eğitim
199 Video
87706 incelenme

Açıklama

SolidWorks ile ilgili ilk öğrenmeniz gereken eğitim seti bu olmalıdır. Temel seviyede bir eğitim setidir. Hiçbir CAD yazılımı bilmediğiniz ve teknik bilginizin sıfır olduğu varsayılarak hazırlanmıştır.

İçinde ne var?
SolidWorks arayüzü Paket içerikleri Dosya yapıları Oryantasyon yapısı Mouse ve klavye kullanımı Pencerelerin kullanımı Tüm 2D çizim komutları Temel 3D modelleme
Dersler:

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
 • Eğitim setine giriş Izle
 • Çalışma arayüzü Izle
 • SolidWorks tarihçesi Izle
 • SolidWorks paketleri Izle
 • Performans arttırma-Yamalar Izle
 • Performans arttırma-Seçenekler Izle
 • Menü özelleştirme Izle
 • Ortamlar Izle
 • Yardım menüsü Izle
 • Mouse kullanımı Izle
 • Dosya yapısı Izle
 • Dosya kaydetme Izle
 • Zoom kavramı
 • Döndürme
 • Sürüme
 • Dik bakma
 • Oryantasyon menüsü-Standart görünümler
 • Oryantasyon menüsü-Önceki görünüm Izle
 • Özel görünüm oluşturma
 • Görünüm seçici
 • Çoklu pencere ile çalışma
 • Görünüm ekleme
 • Kısayol tuşları değiştirme
 • Mouse kısayolları değiştirme
 • Kesit görünüm
 • Görünüm kopyala-yapıştır
 • Düzlemler
 • Çizim başlatmak
 • Aktif ve pasif çizim
 • Çizimin önemi
 • Çizgi komutu
 • Çizgi-yay komutu
 • Referanslı çizgi
 • Seçme ve silme
 • Daire
 • Çizimde ilişki oluşturma
 • İlişki hataları
 • Dikdörtgen
 • Yay
 • Yuva komutu
 • Çokgen
 • Elips-Konik-Parabol
 • Eğriler
 • Çizim tanımlama
 • Ölçümlendirme
 • Çizim teknikleri
 • SketchXpert
 • Süren ve sürülen ölçü
 • Otomatik ilişkilendirmeler
 • Radyüs
 • Pah
 • Aynalama
 • Kısayollar
 • Çizime metin ekleme
 • Nokta
 • Objeleri buda
 • Objeleri uzat
 • Objeleri öteleme
 • Düzlemlere giriş
 • Objeleri dönüştür
 • Doğrusal çizim çoğaltma
 • Dairesel çizim çoğaltma
 • Taşı
 • Kopyala
 • Döndür
 • Ölçeklendirme
 • Ölçeklendirme-Öteleme komutları
 • Çizimi onar
 • Objeleri uzat (Ensetme)
 • İlişkileri göster
 • Tam tanımlama
 • İlişki ekleme
 • Ayrık objeler
 • Onaylama
 • Obje değiştir
 • Çizimi değiştir
 • Çizimi modele göre kapat
 • Otomatik yakalama
 • 3B Çizim
 • Hızlı çizim
 • Akıllı ölçülendirme
 • Yatay ölçülendirme
 • Dikey ölçülendirme
 • Ordinat ölçülendirme
 • Yol uzunluğu ölçülendirme
 • Çap ölçülendirme
 • Çizim kısayol menüleri
 • Yakalama seçenekleri
 • Yay uzunluğu ölçümlendirme
 • Word sembollerinin kullanımı
 • Çokgen düzenleme
 • Türetilmiş çizim
 • Otomatik çizim orantılama
 • Denklem ile eğri çizme
 • Stil eğrisi
 • Çizimde denklemler oluşturma
 • Sahne düzenleme
 • Genel katılama komutları
 • Ekran kontrolleri
 • Katıda oryantasyon
 • Pencere kullanımı
 • Sağ tuş oryantasyon
 • Temel katılama: Ekstrüzyon
 • Katının serbest düzenlenmesi
 • Ölçülü düzenleme
 • Katının çizimini düzenleme
 • Katıya katı ekleme
 • Katıları silme
 • Bağımsız katılar
 • Katıları renklendirme
 • Katılama alt seçenekler
 • İnce unsur ile katılama
 • Referanslı ekstrüzyon
 • Ekstrüzyon alt seçenekler
 • Ekstrüzyon kontür seçimi
 • Döndürerek katılama
 • Döndürerek katılama seçenekler
 • Süpürerek katılama düzlemsiz
 • Süpürerek katılama düzlemli
 • Süpürerek katılama hatalar
 • Bağımsız yol ve profil
 • Süpürerek katılama ince unsur
 • Süpürerek katılama yol boyunca bük
 • Süpürerek katılama tek rehber çizgi
 • Süpürerek katılama iki rehber çizgi
 • Süpürerek katılama yol ve 1 kılavuz
 • Süpürerek katılama 2 kılavuz
 • Süpürerek katılama normale sabit kıvrılma
 • Loft ile katılama
 • Profilsiz loft
 • Kılavuzlu loft
 • Loft iki kılavuzlu
 • Merkez çizgili loft
 • Sınır ile katılama
 • Düzlemler tek referanslı
 • Düzlemler iki referanslı
 • Düzlemler üç referanslı
 • Ekstrüzyon ile kesme
 • Kesilecek taraf seçimi
 • Ekstrüzyon ile kesme gövdeler
 • Döndürme ile kesme kübik parçalar
 • Döndürme ile kesme dairesel parçalar
 • Kesit görünüm
 • Kıvrımlı kesme profil ve yol
 • Kıvrımlı kesim ve gövde ile kesim
 • Kıvrımlı kesim profil ve katı hatları
 • Seçme ve seçim yöneticisi
 • Loft ile kesme
 • Unsur sıralaması değiştirme
 • Sınır ile kesme
 • Radyüs-Sabit yarıçap ile
 • Radyüs düzenleme
 • Yüzeylere radyüs verme
 • Değişken yarıçaplı radyüs
 • Yüz radyüsü
 • Tam daire radyüs
 • FilletXpert
 • Pah
 • Doğrusal çoğaltma
 • Dairesel çoğaltma
 • Eğri ile çoğaltma-Eğri yöntemi
 • Eğri ile çoğaltma-Hizalama yöntemi
 • Eğri ile çoğaltma ve doğrusal çoğaltma
 • Eğri ile çoğaltma-Dikey uygulama
 • Eğri ile çoğaltma-Helisel
 • Çizim ile çoğaltma
 • Doğrusal çoğaltma-Çizim değiştirme
 • Doldurarak çoğaltma
 • Tablo ile çoğaltma
 • Aynalama
 • Katı gövdeleri aynalama
 • Aynalamaya göre tasarım
 • Delik sihirbazı
 • Feder-Düzlemsel
 • Feder-Düzlemsel-Çizime paralel
 • Feder-Düzlemsel-Çizime dik
 • Feder-Silindirik yüzeyde
 • Draft-Düz yüzeyler
 • Draft-Düzenleme
 • Draft-Silindirik yüzeyler
 • Draft-Çift yönlü
 • Draft-Ayrım hatlı
 • Basamak draftı
 • Draft analizi
 • DraftXpert
 • Kabuk oluşturma
 • Kabuk oluşturma-Çoklu kalınlık
 • Sar-Kabartma
 • Sar-Söndürme
 • Sar-Çekme yönü
 • Sar-Scribe
 • Sar-Yazı kabartma
 • Kubbe komutu
 • Sürekli kubbe
 • Eliptik kubbe
 • Kesişme
 • Delik açma
 • Tek çizim ile çoklu katılama
 • Kesit görünüm

Satın Al

Önerilen Kurslar