Sıfırdan İngilizce Öğreniyorum


Video Eğitim

Kurs Detayları

10 Saat eğitim
127 Video
104160 incelenme

Açıklama

İngilizce eğitim setimiz tamamen ücretsiz sıfırdan ileri seviye öğrenmeniz için hazırlanmıştır. 
 

İçinde ne var?
Dersler:

Aşağıdaki videoları izleyebilmek için giriş yapmalısınız.

Giriş Yap
 • 001 Alfabe Temel Sesler Izle
 • 002 Yanyana Gelen Harfler Izle
 • 003 Telafuz Kuralları Izle
 • 004 Telafuz Kuralları 2 Izle
 • 005 Kelime Çeşitleri Izle
 • 006 Cümle Yapısı ve Çeşitleri Izle
 • 007 Cümle Kurma Sistemi Izle
 • 008 Nouns İsimler Izle
 • 009 Singular plural Izle
 • 010 Zamirler Özne Zamirleri Izle
 • 011 Zamirler Nesne Zamirleri Izle
 • 012 Zamirler Sahiplik Sıfatları Izle
 • 013 Zamirler Sahiplik Zamirleri Izle
 • 014 Zamirler Yansıma Zamirleri Izle
 • 015 Kelimeler Nesneler Izle
 • 016 Kelimeler Sayılar Izle
 • 017 Kelimeler Tarih ve Saat Izle
 • 018 Kelimeler Sıfatlar Izle
 • 019 Kelimeler Meyve Sebze Izle
 • 020 Kelimeler Fiiller Izle
 • 021 Kelimeler Aile ve İlişkiler Izle
 • 022 Kelimeler Meslekler Izle
 • 023 Kelimeler Yerler Izle
 • 024 Kelimeler Ulaşım Izle
 • 025 Kelimeler Giyim Izle
 • 026 Kelimeler Hayvanlar Izle
 • 027 Kelimeler Renkler Izle
 • 028 am is are ile durum bildirme Izle
 • 029 Simple Present Tense Izle
 • 030 Simple Present Tense Örnekler Izle
 • 031 Simple Present Tense Diyaloglar Izle
 • 032 Simple Present Tense Exercise Izle
 • 033 There is Thare are kalıpları Izle
 • 034 İsmin halleri Izle
 • 035 Adverbs of Manner Hal Zarfları Izle
 • 036 Adverbs of Time Zaman Zarfları Izle
 • 036 Adverbs of Time Zaman Zarfları Izle
 • 037 Adverbs of Frequency Sıklık Zarfları Izle
 • 038a Adverbs of Frequency Sıklık Zarfları Kuralları Izle
 • 039 Adverbs of Places Konum Zarfları Izle
 • 040 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman Izle
 • 041 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman 2 Izle
 • 042 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman 3 Kurallar Izle
 • 043 Simple Past Tense Dili Geçmiş Zaman Izle
 • 044 Simple Past Tense Dili Geçmiş Zaman Düzensiz Fiiller Izle
 • 045 Geçmiş Zaman Durum Cümlesi Izle
 • 046 Soru Sormak Soru Kelimeleri Izle
 • 047 Soru Sormak Soru Cümlesi Sistemi Izle
 • 048 Soru Sormak How soruları Izle
 • 049 Soru Sormak Örnek Sorular Izle
 • 050 Have got Has got Izle
 • 051 İşaret Sıfat ve Zamirleri Izle
 • 052 Articles 1 Izle
 • 053 Articles 2 Izle
 • 054 Temel Bağlaçlar conjuntions Izle
 • 055 Quantifiers Miktar Belirleyiciler Izle
 • 056 Quantifiers Some Izle
 • 057 Quantifiers Any Izle
 • 058 Quantifiers Much Izle
 • 059 Quantifiers Many Izle
 • 060 Quantifiers How much How many Izle
 • 061 Quantifiers a lot of Izle
 • 062 Quantifiers few afew Izle
 • 063 Quantifiers little alittle Izle
 • 064 Kesme İşareti Kullanımı Izle
 • 065 Aitlik bildirme Izle
 • 066 Simple Future Tense Gelecek Zaman Izle
 • 067 Simple Future Tense Gelecek Zaman 2 Izle
 • 068 Simple Future Tense Be going to Izle
 • 069 Modals Izle
 • 070 Modals CAN Izle
 • 071 Modals BE ABLE TO Izle
 • 072 Modals COULD Izle
 • 073 Modals MAY MIGHT Izle
 • 074 Modals MUST Izle
 • 075 Modals HAVE TO Izle
 • 076 Modals MUST HAVE TO Izle
 • 077 Modals NEED Izle
 • 078 Modals SHOULD Izle
 • 079 Superlatives Comparatives Izle
 • 080 as as ile eşitlik bildirme Izle
 • 081 intensifiers anlam pekiştiriciler Izle
 • 082 Like ile benzerlik bildirme Izle
 • 083 Past Continuous Tense Izle
 • 084 Past Continuous Tense 2 Izle
 • 085 Present Perfect Tense 1 Izle
 • 086 Present Perfect Tense 2 Izle
 • 087 Present Perfect Tense 3 Izle
 • 088 Present Perfect Tense 4 Izle
 • 089 Present Perfect Continuous Tense Izle
 • 090 Past Perfect Izle
 • 091 Past Perfect Continuous Izle
 • 092 Future Continuous Izle
 • 093 If Conditionals Eğer Izle
 • 094 Relative Clauses 1 Izle
 • 095 Relative Clauses 2 Izle
 • 096 Noun Clauses Izle
 • 097 Wish Clauses Izle
 • 098 Gerund Fiilden İsim Türetme 1 Izle
 • 099 Gerund Fiilden İsim Türetme 2 Izle
 • 100 Gerund Fiilden İsim Türetme 3 Izle
 • 101 Infinitives Mastarlar 1 Izle
 • 102 Infinitives Mastarlar 2 Izle
 • 103 Infinitives Mastarlar 3 Izle
 • 104 Coordinating Conjunctions Izle
 • 105 Coorelative Conjunctions Both also Izle
 • 106 Coorelative Conjunctions Not only but also Izle
 • 107 Coorelative Conjunctions Either or Izle
 • 108 Coorelative Conjunctions Neither nor Izle
 • 109 Conditional Conjunctions UNLESS Izle
 • 110 Conditional Conjunctions AS LONG AS Izle
 • 111 Conditional Conjunctions SUPPOSING THAT Izle
 • 112 Conditional Conjunctions PROVIDING THAT Izle
 • 113 Conditional Conjunctions IF ONLY Izle
 • 114 Conditional Conjunctions ONLY IF Izle
 • 115 Conditional Conjunctions EVEN IF Izle
 • 116 Conditional Conjunctions WHETHER OR NOT Izle
 • 117 Conditional Conjunctions OTHERWISE Izle
 • 118 Conditional Conjunctions ON CONDITION THAT Izle
 • 119 Adverb Clauses Zarf Cümlecikleri Izle
 • 120 Adverbs of Time Zaman Zarf Cümlecikleri Izle
 • 121 Adverbs of Place Yer Zarf Cümlecikleri Izle
 • 122 Adverbs of Manner Tarz Zarf Cümlecikleri Izle
 • 124 Adverbs of Contrast Zıtlık Zarf Cümlecikleri Izle
 • 125 Adverbs of Reason Sebep Zarf Cümlecikleri Izle
 • 126 Adverbs of Result sonuç Zarf Cümlecikleri Izle
 • 127 Adverbs of Comparison Kıyaslama Zarf Cümlecikleri Izle

Satın Al

Önerilen Kurslar