Teknik Resim Bilgisi

Card image cap

Teknik Resim Bilgisi

|

Uzunluk 05:33:59

|

87 Video

|

Teknik Eğitim
30,227 İzlenme
0

Açıklama


Bu eğitim seti teknik resim okuyabilmek için gerekli tüm bilgileri içermektedir. Hiçbir teknik resim bilginiz yok ise, tamamen sıfırdan kendinizi geliştirebilirsiniz.


İçerik


Kağıt kullanımı Çizgi tipleri Yazı tipleri Standart kağıtlar Ölçek kavramı İzdüşümler Görünüş çıkartma Kesit alma Ölçülendirme Genel hatalar Ölçek çeşitleri Çap, açı, yay ölçülendirme İzometrik ve perspektif Toleranslar Tolerans çeşitleri Yüzey kalitesi Tipolojisi İşleme işaretleri CAD programları Tarama çizgileri

Kurs Bölümleri


 • Bölüm 1: TEKNIK RESIM GENEL BILGISI
  • Ders 1. Teknik resime giriş
   00:02:34
  • Ders 2. Teknik resimin önemi
   00:05:37
  • Ders 3. Tasarım aşamaları
   00:03:41
  • Ders 4. Tarihçesi
   00:03:16
  • Ders 5. Endüstrideki yeri ve önemi
   00:02:03
  • Ders 6. Çizim araç ve gereçler
   00:06:03
  • Ders 7. Standart kağıt ölçüleri
   00:05:22
  • Ders 8. Resim kağıdı çeşitleri
   00:01:39
  • Ders 9. Çizgi tipleri
   00:04:30
  • Ders 10. Çizgi çizerken dikkat edilecek hususlar
   00:04:36
  • Ders 11. Yazı tipleri
   00:02:43
  • Ders 12. Ölçek
   00:04:04
  • Ders 13. Çerçeve ve antet
   00:05:17
  • Ders 14. İzdüşüm nedir?
   00:02:35
  • Ders 15. İzdüşüm çeşitleri
   00:04:27
  • Ders 16. Temel izdüşüm düzlemi
   00:05:48
  • Ders 17. Noktanın izdüşümü
   00:03:05
  • Ders 18. Görünüş çıkarma
   00:02:38
  • Ders 19. İzdüşüm metotları
   00:03:31
  • Ders 20. Görünüş kuralları
   00:04:21
  • Ders 21. Görünüşlerin ifade edilmesi
   00:04:46
  • Ders 22. Çizgi tipleri 1
   00:05:40
  • Ders 23. Çizgi tipleri 2
   00:03:25
  • Ders 24. Hatların teknik resme yansıması
   00:03:59
  • Ders 25. Eksik verilmiş görünüşler
   00:04:40
  • Ders 26. Yardımcı görünüşler
   00:04:40
  • Ders 27. Yardımcı görünüş çıkarma
   00:01:30
  • Ders 28. Yardımcı görünüş çeşitleri
   00:04:31
  • Ders 29. Kesit alma
   00:04:10
  • Ders 30. Kesit düzlemi ve yüzeyi
   00:02:43
  • Ders 31. Tarama kuralları
   00:04:03
  • Ders 32. Kesit alma kuralları
   00:04:01
  • Ders 33. Tarama çizgileri
   00:04:33
  • Ders 34. Kesit tipleri 1
   00:07:24
  • Ders 35. Kesit tipleri 2
   00:03:20
  • Ders 36. Özel durumlar
   00:02:21
  • Ders 37. Ölçülendirme
   00:01:48
  • Ders 38. Ölçülendirme kuralları
   00:03:06
  • Ders 39. Ölçü yerleştirme
   00:02:20
  • Ders 40. Ölçek
   00:03:07
  • Ders 41. Ölçek çeşitleri
   00:03:19
  • Ders 42. Ölçü çizgisi
   00:03:27
  • Ders 43. Ölçü okları
   00:03:48
  • Ders 44. Ölçü rakamı
   00:04:32
  • Ders 45. Çap ve yarıçap ölçülendirilmesi
   00:04:32
  • Ders 46. Açı ve yay ölçülendirilmesi
   00:05:56
  • Ders 47. Ölçülendirmedeki bazı hususlar 1
   00:07:20
  • Ders 48. Ölçülendirmedeki bazı hususlar 2
   00:07:38
  • Ders 49. Perspektif
   00:02:14
  • Ders 50. Paralel perspektif
   00:00:43
  • Ders 51. Aksonometrik perspektif
   00:02:00
  • Ders 52. İzometrik perspektif 1
   00:04:36
  • Ders 53. İzometrik perspektif 2
   00:04:36
  • Ders 54. İzometrik perspektif 3
   00:03:30
  • Ders 55. Dimetrik perspektif
   00:02:43
  • Ders 56. Trimetrik perspektif
   00:01:28
  • Ders 57. Eğik perspektif
   00:03:30
  • Ders 58. Konik perspektif
   00:01:47
  • Ders 59. Konik perspektif özellikleri
   00:01:26
  • Ders 60. Konik perspektif çeşitleri
   00:05:10
  • Ders 61. Toleranslar
   00:04:27
  • Ders 62. Tolerans gerektiren sebepler
   00:03:24
  • Ders 63. Boyut toleransı 1
   00:02:02
  • Ders 64. Boyut toleransı 2
   00:05:58
  • Ders 65. Boşluk ve sıkılık toleransı
   00:03:51
  • Ders 66. Şekil ve konum toleransları
   00:02:33
  • Ders 67. Konum toleransları
   00:05:15
  • Ders 68. Şekil toleransları
   00:03:48
  • Ders 69. Örtü şartı
   00:02:46
  • Ders 70. Alıştırma sistemi
   00:04:20
  • Ders 71. Toleransların gösterilmesi
   00:04:20
  • Ders 72. Başlıca tolerans kuralları
   00:05:16
  • Ders 73. Yüzey nedir ve çeşitleri
   00:02:47
  • Ders 74. Yüzey tipolojisi
   00:05:46
  • Ders 75. Yüzey kalitesi sembolleri
   00:03:19
  • Ders 76. Yüzey işleme işaretleri
   00:03:00
  • Ders 77. Yüzey kalitesi şartları ve maliyet
   00:03:23
  • Ders 78. Yüzey pürüzlülüğü
   00:03:02
  • Ders 79. Yüzey pürüzlülük kullanım yerleri
   00:03:50
  • Ders 80. Yüzey pürüzlülüğünün gösterilmesi
   00:06:02
  • Ders 81. Birim sistemleri
   00:04:14
  • Ders 82. CAD programında görünüşler
   00:03:31
  • Ders 83. CAD programında teknik resim sayfaları
   00:03:31
  • Ders 84. Görünüşler
   00:02:28
  • Ders 85. Yardımcı ve kesit görünüş
   00:03:41
  • Ders 86. Tarama çizgileri
   00:03:33
  • Ders 87. Ölçülendirme
   00:05:40
5 Puan
Kategori
Teknik Eğitim

 • Bölüm Sayısı 1
 • Süre 05:33:59
 • Seviye Başlangıç