Setler

Card image cap

SolidWorks 2014 Premium Eğitim Seti

08/12/2020

|

1143 Video

|

Grafik Tasarım

Kurs Bölümleri


 • Bölüm 1: Giriş Bölümü
  • Ders 1. Eğitim setine giriş 19
  • Ders 2. Çalışma Arayüzü 20
  • Ders 3. SolidWorks Tarihçe 21
  • Ders 4. SolidWorks Paketleri 22
  • Ders 5. Yamalar 23
  • Ders 6. Seçenekler 24
  • Ders 7. Menü Özelleştirme 25
  • Ders 8. Ortamlar 26
  • Ders 9. Yardım menüsü 27
  • Ders 10. Mouse kullanımı 28
  • Ders 11. SolidWorks dosya yapısı 29
  • Ders 12. 12 Dosya kaydetme 30
 • Bölüm 2: Oryantasyon
  • Ders 1. Zoom Kavramı 31
  • Ders 2. Döndürme 32
  • Ders 3. Sürüme 33
  • Ders 4. Dik Bakma 34
  • Ders 5. Standart Görünümler 35
  • Ders 6. Bir Önceki Görünüm 36
  • Ders 7. Özel Görünüm Oluşturma 37
  • Ders 8. Görünüm Seçici 38
  • Ders 9. Çoklu Pencere ile Çalışma 39
  • Ders 10. Görünüm ekleme 40
  • Ders 11. Kısayol tuşları değiştirme 41
  • Ders 12. Mouse kısayollarını değiştirme 42
  • Ders 13. Kesit Görünüm 43
  • Ders 14. yapıştır 44
 • Bölüm 3: Çizim 2D
  • Ders 1. Düzlemler 45
  • Ders 2. Çizim Başlatmak 46
  • Ders 3. Aktif ve Pasif Çizim 47
  • Ders 4. Çizimin Önemi 48
  • Ders 5. Çizgi Komutu 49
  • Ders 6. Yay Komutu 50
  • Ders 7. Referanlı Çizgi 51
  • Ders 8. Seçme ve Silme 52
  • Ders 9. Daire 53
  • Ders 10. Çizimde İlişki Oluşturma 54
  • Ders 11. İlişki Hataları 55
  • Ders 12. Dikdörtgen 56
  • Ders 13. Yay 57
  • Ders 14. Yuva Komutu 58
  • Ders 15. Çokgen 59
  • Ders 16. Parabol 60
  • Ders 17. Eğriler 61
  • Ders 18. Çizim Tanımlama 62
  • Ders 19. Ölçümlendirme 63
  • Ders 20. Çizim Teknikleri 64
  • Ders 21. SketchXpert 65
  • Ders 22. Süren ve Sürülen Ölçü 66
  • Ders 23. Otomatik İlişkilendirmeler 67
  • Ders 24. Radyüs 68
  • Ders 25. Pah 69
  • Ders 26. Aynalama 70
  • Ders 27. Kısayollar 71
  • Ders 28. Çizime Metin Ekleme 72
  • Ders 29. Nokta 73
  • Ders 30. Objeleri Buda 74
  • Ders 31. Objeleri Uzat 75
  • Ders 32. Objeleri Öteleme 76
  • Ders 33. Düzlemlere Giriş 77
  • Ders 34. Objeleri Dönüştür 78
  • Ders 35. Doğrusal Çizim Çoğaltma 79
  • Ders 36. Dairesel Çizim Çoğaltma 80
  • Ders 37. Taşı 81
  • Ders 38. Kopyala 82
  • Ders 39. Döndür 83
  • Ders 40. Ölçeklendirme 84
  • Ders 41. Öteleme Komutları 85
  • Ders 42. Çizimi Onar 86
  • Ders 43. Objeleri Uzat (Esnetme) 87
  • Ders 44. İlişkileri Göster 88
  • Ders 45. Tam Tanımlama 89
  • Ders 46. İlişki Ekleme 90
  • Ders 47. Ayrık Objeler 91
  • Ders 48. Onaylama 92
  • Ders 49. Obje Değiştir 93
  • Ders 50. Çizimi Değiştir 94
  • Ders 51. Çizimi Modele Göre Kapat 95
  • Ders 52. Otomatik Yakalama 96
  • Ders 53. 3B Çizim 97
  • Ders 54. Hızlı Çizim 98
  • Ders 55. Akıllı Ölçümlendirme 99
  • Ders 56. Yatay Ölçümlendirme 100
  • Ders 57. Dikey Ölçümlendirme 101
  • Ders 58. Ordinat Ölçümlendirme 102
  • Ders 59. Yol Uzunluk Ölçümlendirme 103
  • Ders 60. Çap Ölçülendirme 104
  • Ders 61. Çizim Kısayol Menüleri 105
  • Ders 62. Yakalama Seçenekleri 106
  • Ders 63. Yay Uzunluğu Ölçümlendirme 107
  • Ders 64. Word sembollerinin SolidWorks içinde kullanımı 108
  • Ders 65. Çokgen Düzenleme 109
  • Ders 66. Türetilmiş Çizim 110
  • Ders 67. Otomatik Çizim Orantılama 111
  • Ders 68. Denklem ile eğri çizme 112
  • Ders 69. Stil Eğrisi 113
  • Ders 70. Çizimde denklemler oluşturma 114
 • Bölüm 4: Temel 3D Modelleme
  • Ders 1. Sahne Düzenleme 115
  • Ders 2. Genel Katılama Komutları 116
  • Ders 3. Ekran Kontrolleri 117
  • Ders 4. Katıda Oryantasyon 118
  • Ders 5. Pencere Kullanımı 119
  • Ders 6. Sağ Tuş Oryantasyon 120
  • Ders 7. Temel Katılama Ekstrüzyon 121
  • Ders 8. Katının Serbest Düzenlenmesi 122
  • Ders 9. Ölçülü Düzenleme 123
  • Ders 10. Katının Çizimini Düzenlemek 124
  • Ders 11. Katıya Katı Ekleme 125
  • Ders 12. Katıları Silme 126
  • Ders 13. Bağımsız Katılar 127
  • Ders 14. Katıları Renklendirme 128
  • Ders 15. Katılama Alt Seçenekler 129
  • Ders 16. İnce Unsur ile Ekstrüzyon 130
  • Ders 17. Referanslı Ekstrüzyon 131
  • Ders 18. Ekstrüzyon Alt Seçenekler 2 132
  • Ders 19. Ekstrüzyon Kontür Seçimi 133
  • Ders 20. Döndürerek Katılama 134
  • Ders 21. Döndürerek Katılama Seçenekler 135
  • Ders 22. Süpürerek Katılama Düzlemsiz 136
  • Ders 23. Süpürerek Katılama Düzlemli 137
  • Ders 24. Süpürerek Katılama Hatalar 138
  • Ders 25. Bağımsız Yol ve Profil 139
  • Ders 26. Süpürerek Katılama İnce Unsur 140
  • Ders 27. Süpürerek Katılama Yol Boyunca Bük 141
  • Ders 28. Süpürerek Katılama Tek Rehber Çizgi 142
  • Ders 29. Süpürerek Katılama İki Rehber Çizgi 143
  • Ders 30. Süpürerek Katılama Yol ve 1 Kılavuz 144
  • Ders 31. Süpürerek Katılama 2 Kılavuz 145
  • Ders 32. Süpürerek Katılama Normale Sabit Kıvrılma 146
  • Ders 33. Loft ile Katılama 148
  • Ders 34. Profilsiz Loft 149
  • Ders 35. Kılavuzlu Loft 150
  • Ders 36. 36 Loft iki kılavuzlu 151
  • Ders 37. Merkez Çizgili Loft 152
  • Ders 38. Sınır ile Katılama 153
  • Ders 39. Düzlemler Tek Referanslı 154
  • Ders 40. Düzlemler İki Referanslı 155
  • Ders 41. Düzlemler Üç Referanslı 156
  • Ders 42. Ekstrüzyon ile Kesme 157
  • Ders 43. Kesilecek taraf seçimi 158
  • Ders 44. Ekstrüzyon ile Kesme Gövdeler 159
  • Ders 45. Döndürme ile Kesme Kübik Parçalar 160
  • Ders 46. Döndürme ile Kesme Diaresel Parçalar 161
  • Ders 47. Kesit Görünüm 162
  • Ders 48. Kıvrımlı Kesme Profil ve Yol 163
  • Ders 49. Kıvrımlı Kesme ve Gövde ile Kesim 164
  • Ders 50. Kıvrımlı Kesme Profil ve Katı Hatları 165
  • Ders 51. Seçme ve Seçim Yöneticisi 166
  • Ders 52. Loft ile Kesme 167
  • Ders 53. Unsur Sıralaması Değiştirme 168
  • Ders 54. Sınır ile Kesme 169
  • Ders 55. Sabit Yarıçap 170
  • Ders 56. Radyüs Düzenleme 171
  • Ders 57. Yüzeylere Radyüs Verme 172
  • Ders 58. Değişken Yarıçaplı Radyüs 173
  • Ders 59. Yüz Radyüsü 174
  • Ders 60. Tam Daire Radyüs 175
  • Ders 61. FilletXpert 176
  • Ders 62. Pah 177
  • Ders 63. Doğrusal Çoğaltma 178
  • Ders 64. Dairesel Çoğaltma 179
  • Ders 65. Eğri Yöntemi 180
  • Ders 66. Hizalama Yöntemi 181
  • Ders 67. Eğri ile Çoğaltma ve Doğrusal Çoğaltma 182
  • Ders 68. Eğri ile Çoğaltma Dikey Uygulama 183
  • Ders 69. Eğri ile Çoğaltma Helisel 184
  • Ders 70. Çizim ile Çoğaltma 185
  • Ders 71. Çizim Değiştirme 186
  • Ders 72. Doldurarak Çoğaltma 187
  • Ders 73. Tablo ile Çoğaltma 188
  • Ders 74. Aynalama 189
  • Ders 75. Katı Gövdeleri Aynalama 190
  • Ders 76. Aynalamaya Göre Tasarım 191
  • Ders 77. Delik Sihirbazı 192
  • Ders 78. Düzlemsel 193
  • Ders 79. Çizime Paralel 194
  • Ders 80. Çizime Dik 195
  • Ders 81. Silindirik Yüzeyde 196
  • Ders 82. Düz Yüzeyler 197
  • Ders 83. Düzenleme 198
  • Ders 84. Silindirik Yüzeyler 199
  • Ders 85. Draft Çift Yönlü 200
  • Ders 86. Ayrım Hatlı 201
  • Ders 87. Basamak Draftı 202
  • Ders 88. Draft Analizi 203
  • Ders 89. DraftXpert 204
  • Ders 90. Kabuk Oluşturma 205
  • Ders 91. Çoklu kalınlık 206
  • Ders 92. Kabartma 207
  • Ders 93. Söndürme 208
  • Ders 94. Çekme Yönü 209
  • Ders 95. Scribe 210
  • Ders 96. Yazı Kabartma 211
  • Ders 97. Kubbe Komutu 212
  • Ders 98. Sürekli Kubbe 213
  • Ders 99. Eliptik Kubbe 214
  • Ders 100. Kesişme 215
  • Ders 101. Delik Açma 216
  • Ders 102. Tek Çizim ile Çoklu Katılama 217
  • Ders 103. Kesit Görünüm 218
 • Bölüm 5: Teknik Resim
  • Ders 1. Parça veya montajı teknik resime getirme 219
  • Ders 2. Teknik resim görünüm paleti 220
  • Ders 3. Teknik resimde parametriklik 221
  • Ders 4. Teknik resime parça montaj çağırma 222
  • Ders 5. Mevcut teknik resime parça montaj çağırma 223
  • Ders 6. Görünüm kutuları 224
  • Ders 7. Teknik resim sekmeleri 225
  • Ders 8. Görünüm yerleşimi Genel 226
  • Ders 9. Görünüm yerleşimi Model görünümü 227
  • Ders 10. Görünüm yerleşimi Yansıtılmış görünüm 228
  • Ders 11. Görünüm yerleşimi Yardımcı görünüm 229
  • Ders 12. Görünüm yerleşimi Kesit Görünüm 230
  • Ders 13. Görünüm yerleşimi Hizalanmış kesit görünüm 231
  • Ders 14. Görünüm yerleşimi Yarım kesit 232
  • Ders 15. Görünüm yerleşimi Kademeli kesit 233
  • Ders 16. Görünüm yerleşimi İzometrik kesit 234
  • Ders 17. Görünüm yerleşimi Detay görünüm 235
  • Ders 18. Görünüm yerleşimi Bölgesel kesit 236
  • Ders 19. Görünüm yerleşimi Satır Sonu 237
  • Ders 20. Görünüm yerleşimi Kırpılmış görünüm 238
  • Ders 21. Görünüm yerleşimi Alternatif konum görünümü oluşturma 1. yöntem 239
  • Ders 22. Görünüm yerleşimi Alternatif konum görünümü oluşturma 2. yöntem 240
  • Ders 23. Görünüm yerleşimi Boş görünüm 241
  • Ders 24. Görünüm yerleşimi Önceden belirlenmiş görünüm 242
  • Ders 25. Görünüm yerleşimi Modeli değiştir 243
  • Ders 26. Ölçümlendirme teknikleri 244
  • Ders 27. Akıllı ölçümlendirme Otomatik ölçümlendirme 245
  • Ders 28. Akıllı ölçümlendirme DimExpert 246
  • Ders 29. Model öğeleri Kaynak Hedef 247
  • Ders 30. Model öğeleri Ölçümlendirmeler 248
  • Ders 31. Model öğeleri Diğer 249
  • Ders 32. Detaylandırma Format kopyalayıcı 250
  • Ders 33. Detaylandırma Not ve not çoğaltma 251
  • Ders 34. Detaylandırma Balonlama Manuel 252
  • Ders 35. Detaylandırma Otomatik balonlama 253
  • Ders 36. Detaylandırma Manyetik çizgi 254
  • Ders 37. Detaylandırma Bloklar 255
  • Ders 38. Görünüm seçenekleri Referans konfigurasyonu 256
  • Ders 39. Görünüm seçenekleri Oryantasyon 257
  • Ders 40. Görünüm seçenekleri Görüntü durumu 258
  • Ders 41. Görünüm seçenekleri Görüntü stilleri 259
  • Ders 42. Görünüm seçenekleri Ölçeklendirme 260
  • Ders 43. Görünüm seçenekleri Ölçümlendirme tipi 261
  • Ders 44. Görünüm seçenekleri Kozmetik diş açma görünümü 262
  • Ders 45. Görünüm seçenekleri Görünümü farklı kaydet 263
  • Ders 46. Görünüm seçenekleri Daha çok özellik 264
  • Ders 47. Teknik resimde patlamış görünüm 265
  • Ders 48. Göreceli görünüm 266
  • Ders 49. Yüzey gövdelerin teknik resime eklenmesi 267
  • Ders 50. Kesitte yüzey gövdelerin gösterilmesi 268
  • Ders 51. Kesit Kapsamı 269
  • Ders 52. Tablolar Genel tablo 270
  • Ders 53. Tablolar Delik tablosu 271
  • Ders 54. Montaj Alt Montaj Kavramları 272
  • Ders 55. Tablolar BOM Genel Bilgi 273
  • Ders 56. Tablolar BOM Sıralamalar 274
  • Ders 57. Tablolar BOM Konfigurasyonlar 275
  • Ders 58. Tablolar Revizyon tablosu 276
  • Ders 59. Tablolar Profil kesme listesi 277
  • Ders 60. Tablolar Kaynak tablosu 278
  • Ders 61. Tablolar Büküm tablosu 279
  • Ders 62. Tablolar Delgi tablosu 280
  • Ders 63. Şablon ve Çalışma Sayfası farkları 281
  • Ders 64. Şablon ve çalışma sayfası ayarları 282
  • Ders 65. Yeni teknik resim şablonu yaratma 283
  • Ders 66. Yeni teknik resim çalışma sayfası (antet) oluşturma 284
  • Ders 67. Görünüm hizalama 285
  • Ders 68. Çalışma sayfası ölçeği değiştirme 286
  • Ders 69. Süren ve sürülen ölçülendirme 287
  • Ders 70. Ölçümlendirme Yatay ölçümlendirme 288
  • Ders 71. Ölçümlendirme Dikey ölçümlendirme 289
  • Ders 72. Ölçümlendirme Temel ölçümlendirme 290
  • Ders 73. Ölçümlendirme Ordinat ölçümlendirme 291
  • Ders 74. Ölçümlendirme Yatay ordinat ölçümlendirme 292
  • Ders 75. Ölçümlendirme Dikey ordinat ölçümlendirme 293
  • Ders 76. Ölçümlendirme Açısal ölçümlendirme 294
  • Ders 77. Ölçümlendirme Pah ölçümlendirme 295
  • Ders 78. Ölçümlendirme Yol uzunluk ölçümlendirme 296
  • Ders 79. Dinamik notlar oluşturma 297
  • Ders 80. Dinamik notlar oluşturma 298
  • Ders 81. Malzeme listesine parça ekleme ve çıkartma 299
  • Ders 82. Malzeme listesinde parça ismi değiştirme 300
  • Ders 83. Malzeme listesinde alt montajların dağıtılması 301
  • Ders 84. Antette son revizyonu gösterme 302
  • Ders 85. Delik bilgisi ve Merkez işaretleri 303
  • Ders 86. Montajda malzeme listesi 304
  • Ders 87. Antet ilişkilendirme 305
  • Ders 88. Teknik resimde parçaların kendi renklerini kullanması 306
 • Bölüm 6: İleri Yüzey
  • Ders 1. Mercedes Tasarımı 354
  • Ders 2. Audi Araba Tasarım 355
 • Bölüm 7: İleri Montaj
  • Ders 1. Mekanik montaj ilişkileri Kam 356
  • Ders 2. Mekanik montaj ilişkileri Yuva 357
  • Ders 3. Mekanik montaj ilişkileri Menteşe 358
  • Ders 4. Mekanik montaj ilişkileri Menteşe Açılar 359
  • Ders 5. Mekanik montaj ilişkileri Dişli 360
  • Ders 6. Mekanik montaj ilişkileri Rak Pinyon 361
  • Ders 7. Mekanik montaj ilişkileri Vida 362
  • Ders 8. Mekanik montaj ilişkileri Vida Mengene 363
  • Ders 9. Mekanik montaj ilişkileri Kardan mafsalı 364
  • Ders 10. Montaj Alt Montaj Kavramları 365
  • Ders 11. Montaj patlatma Serbest patlatma 366
  • Ders 12. Montaj patlatma Ölçülü ve kademeli patlatma 367
  • Ders 13. Montaj patlatma Eş zamanlı patlatma 368
  • Ders 14. Montaj patlatma Dönerek öteleme (Vidalama) 369
  • Ders 15. Montaj patlatma Patlatmanın düzenlenmesi 370
  • Ders 16. Montaj patlatma Alt montajların patlatılması 371
  • Ders 17. Montaj patlatma Alt montaj patlatılmasının yeniden kullanımı 372
  • Ders 18. Montaj patlatma Sürüklemeden sonra bileşenleri otomatik arala 373
  • Ders 19. Montaj patlatma Patlatma çizgileri çizimi 374
  • Ders 20. Anlık görüntü alma 375
  • Ders 21. Esnek veya katı komutu 376
  • Ders 22. Kemer Zincir 377
  • Ders 23. Boşluk doğrulama Seçimler 378
  • Ders 24. Boşluk doğrulama Değer girme ve sonuçlar 379
  • Ders 25. Boşluk doğrulama Seçenekler 380
  • Ders 26. Montajın şeffaflığı 381
  • Ders 27. Bileşen aynalama 382
  • Ders 28. Bileşen aynalama Hizzalama 383
  • Ders 29. Montaj aynalama 384
  • Ders 30. Montajı referanslı kaydetme 385
  • Ders 31. MateXpert 386
  • Ders 32. Montajda izolasyon 387
  • Ders 33. Akıllı bağlantı elemanı ekleme ve düzenleme 388
  • Ders 34. Akıllı bağlantı elemanı kütüphaneden çağırma 389
  • Ders 35. Montajda ilişkiye zorlama 390
  • Ders 36. Blok Oluşturma 392
  • Ders 37. Bloğu kaydet Çizimi blok olarak kaydet Blok ekle 393
  • Ders 38. Bloklar menüsü 394
  • Ders 39. Blok patlatma 395
  • Ders 40. Blok mekanizmaları kurma ve ilişkilendirme 396
  • Ders 41. İkili kayış kasnak zincir ilişkisi 397
  • Ders 42. Çoklu kayış kasnak zincir ilişkisi 398
  • Ders 43. Bloklarda kam takip ilişkisi 399
  • Ders 44. Blokların çalıştırılması ve temas 400
  • Ders 45. Bloklardan montajda parça oluşturma 401
  • Ders 46. Blokların tasarım arşivine eklenmesi 402
  • Ders 47. Akıllı bileşen yaratma 403
  • Ders 48. Kinematik testler Çarpışma algılama 404
  • Ders 49. Kinematik testler Fiziksel dinamikler 405
  • Ders 50. Hızlı parça düzenleme 406
  • Ders 51. Montajda bileşen değiştirme 407
  • Ders 52. Bileşenlerin konfigürasyonlarını kullanma 408
  • Ders 53. Montaj ilişkileri ile kopyala 409
  • Ders 54. Sanal bileşenler 410
  • Ders 55. Montaj içinde parçalara yorum ekleme 411
  • Ders 56. Montaj ilişkisi referansı yaratma 412
  • Ders 57. Montaj unsurları Delik dizisi 413
  • Ders 58. Montaj unsurları tümü 414
  • Ders 59. Hızlı montaj ilişkilendirme Silindirik yüzeyler 415
  • Ders 60. Hızlı montaj ilişkilendirme Kenarlar 416
  • Ders 61. Hızlı montaj ilişkilendirme Pencereler arası 417
  • Ders 62. Hızlı montaj ilişkilendirme Özel montaj ilişkisi yaratma 418
  • Ders 63. Hızlı montaj ilişkilendirme Özel montaj ilişkisi yaratma 2 419
  • Ders 64. Kütüphaneye parça ekleme ve çağırma 420
  • Ders 65. Kütüphaneden ilişkili parça çağırma 421
  • Ders 66. Montajda defeature 422
  • Ders 67. Montajda zarf oluşturma 423
  • Ders 68. Montajda zarfların kullanımı 424
  • Ders 69. Parçaları malzeme listesinden çıkartma 425
  • Ders 70. Malzeme listesinden (BOM) parça yada alt montaj çıkartmak 426
  • Ders 71. Zarfları gizleme 427
  • Ders 72. Alt montajların zarflanması 428
  • Ders 73. Piston montaj ilişkileri uygulaması 429
  • Ders 74. Piston montaj ilişkileri hızlandırılmış uygulaması 430
  • Ders 75. Uygulama Montaj içinde parça tasarımı 431
 • Bölüm 8: Sheet Metal
  • Ders 1. Base Flange 432
  • Ders 2. Factor, Bend Allowance 433
  • Ders 3. Bend Allowance ve Bend Dedaction Formül 434
  • Ders 4. Factor, Bend Allowance, Bend Dedaction Uygulama 435
  • Ders 5. Büküm Tabloları 436
  • Ders 6. Bend Table 437
  • Ders 7. Gauge Table 438
  • Ders 8. Flat Pattern_1 439
  • Ders 9. Flat Pattern_2 Grain Drection 440
  • Ders 10. Flat Pattern_3 Faces To Exclude 441
  • Ders 11. Edge Flange_1 442
  • Ders 12. Edge Flange_2 Çoklu Flanş 443
  • Ders 13. Edge Flange _3 Tangent Flange 444
  • Ders 14. Offset Example 445
  • Ders 15. Custom Relief 446
  • Ders 16. Auto Relief Example 447
  • Ders 17. Merge 448
  • Ders 18. Mitter Flange_1 449
  • Ders 19. Mitter Flange_2 450
  • Ders 20. Mitter Flange_3 451
  • Ders 21. Hem (Kenar Ezme)_1 452
  • Ders 22. Hem (Kenar Ezme)_1 453
  • Ders 23. Cut in the Sheet Metal 454
  • Ders 24. Patternin and Mirroring Features 455
  • Ders 25. Sketched Bend 456
  • Ders 26. Closed Corner_1 457
  • Ders 27. Closed Corner_2 458
  • Ders 28. Closed Corner_3 459
  • Ders 29. Uygulama 1.1 460
  • Ders 30. Uygulama 1.2 461
  • Ders 31. Uygulama 1.3 462
  • Ders 32. Uygulama 1.4 463
  • Ders 33. Tab_1 464
  • Ders 34. Tab_2 465
  • Ders 35. Jog 466
  • Ders 36. Jog Uygulama 467
  • Ders 37. Break Corner 468
  • Ders 38. Corner Trim 469
  • Ders 39. Lofted Bends_1 470
  • Ders 40. Lofted Bends_2 471
  • Ders 41. Simple Hole 472
  • Ders 42. Swept Flange 473
  • Ders 43. Swept Flange Flatten Along Path 474
  • Ders 44. Swept Flange Uygulama 475
  • Ders 45. Lofted Bends Helix Twist Uygulama_1 476
  • Ders 46. Lofted Bends Helix Twist Uygulama_2 477
  • Ders 47. Unfold 478
  • Ders 48. Unfold Uygulama 479
  • Ders 49. Break 480
  • Ders 50. Insert Bends 481
  • Ders 51. Rip 482
  • Ders 52. No Bends 483
  • Ders 53. Gussets_1 484
  • Ders 54. Gussets_2 485
  • Ders 55. Design Library 486
  • Ders 56. Creating a Library Feature_1 487
  • Ders 57. Creating a Library Feature_2 488
  • Ders 58. Creating a Library Feature_3 Forming Tools 489
  • Ders 59. Forming Tool_1 Edit 490
  • Ders 60. Forming Tool_2 Oluşturma 491
  • Ders 61. Forming Tool_3 Pattern and Replace 492
  • Ders 62. Vent 493
  • Ders 63. Fill Pattern 494
  • Ders 64. Costing 495
  • Ders 65. Convert to sheet metal_1 496
  • Ders 66. Convert to sheet metal_2 497
  • Ders 67. Adding a Welded Corner 498
  • Ders 68. Helisel sac oluşturma 499
  • Ders 69. Sac açılım ölçüleri 500
  • Ders 70. Uygulama_1 Bükümde Yer Alan Delikler için Axis Belirleme 501
  • Ders 71. Uygulama_2 Dirsek Acınımı_1 502
  • Ders 72. Uygulama_2 Dirsek Acınımı_2 503
  • Ders 73. Uygulama_2 Dirsek Acınımı_3 504
  • Ders 74. Uygulama_2 Dirsek Acınımı_4 505
  • Ders 75. Uygulama_3 Sac Sandalye_1 506
  • Ders 76. Uygulama_3 Sac Sandalye_2 507
  • Ders 77. Uygulama_3 Sac Sandalye_3 508
  • Ders 78. Uygulama_3 Sac Sandalye_4 509
  • Ders 79. Uygulama_3 Sac Sandalye_5 510
 • Bölüm 9: Kaynak Profiller
  • Ders 1. Kaynak profiller giriş 511
  • Ders 2. 2D Çizime profil ekleme 512
  • Ders 3. 2D Çizimde profile düzenleme 513
  • Ders 4. 3D Çizime profile ekleme 514
  • Ders 5. Çoklu profil ekleme 515
  • Ders 6. Köşe uygulamaları 517
  • Ders 7. Grupiçi profil düzenleme 516
  • Ders 8. Profil konumlandırma 518
  • Ders 9. Şev kırpılmış gövdeleri birleştir 519
  • Ders 10. Köşeye kaynak boşluklarını ayarlama 520
  • Ders 11. Kırpma sırası 521
  • Ders 12. Farklı ebatta profiller kullanma 522
  • Ders 13. Profil budama 523
  • Ders 14. Hızlı 3B çizim oluşturma 524
  • Ders 15. Profillerde ekstrüzyon ile katılama 525
  • Ders 16. Profil kapama 526
  • Ders 17. Bayraklar 527
  • Ders 18. Aynalama profili 528
  • Ders 19. Kesim listesi 529
  • Ders 20. Bükümlü profil yapılar 530
  • Ders 21. Kaynak parçası 531
  • Ders 22. Hızlı kaynak 532
  • Ders 23. Alt profil oluşturma 533
  • Ders 24. Özel profil oluşturma ve kütüphaneye ekleme 534
  • Ders 25. Bağlantı elemanları 535
  • Ders 26. Destek parça analizi 536
  • Ders 27. Kaynaklı parçaların analizi 537
 • Bölüm 10: Seçenekler
  • Ders 1. Seçenekler menüsü genel 538
  • Ders 2. Seçenekler Menüsü Genel Son kullanılan belgeler 539
  • Ders 3. Seçenekler Menüsü Genel Ölçümlendirme değerini gir 540
  • Ders 4. Seçenekler Menüsü Genel Seçim başına tek komut 541
  • Ders 5. Seçenekler Menüsü Genel Gölgeli yüz vurgulama 542
  • Ders 6. Seçenekler Menüsü Genel Windows Explorer küçük resimler 543
  • Ders 7. Seçenekler Menüsü Genel Ölçümlendirmeler için sistem ayracı kullan 544
  • Ders 8. Seçenekler Menüsü Genel İngilizce menü kullan 545
  • Ders 9. Seçenekler Menüsü Genel İngilizce dosya ve unsur isimleri kullan 546
  • Ders 10. Seçenekler Menüsü Genel Onaylama köşesini etkinleştir 547
  • Ders 11. Seçenekler Menüsü Genel Property Manager otomatik göster 548
  • Ders 12. Seçenekler Menüsü Genel FeatureXpert etkinleştir 549
  • Ders 13. Seçenekler Menüsü Genel Dondurma çubuğunu etkinleştir 550
  • Ders 14. Seçenekler Menüsü Genel Yeniden oluşturma hatası olduğunda 551
  • Ders 15. Seçenekler Menüsü Genel Son haberleri göster 552
  • Ders 16. k kaynak konfigurasyonu göster 553
  • Ders 17. Seçenekler Menüsü Genel Sesleri kofigure et 554
  • Ders 18. Seçenekler Menüsü Genel Solidworks müşteri deneyimi geliştirme 555
  • Ders 19. Seç. Menüsü T.R. Çift model ölçümlendirmelerini eklerken ayıkla 556
  • Ders 20. Seç. Menüsü T.R. Teknik resimlere ölçümlendirmeleri varsayılan olarak işaretle 557
  • Ders 21. Seç. Menüsü T.R. Yeni teknik resim görünümlerini otomatik olarak ölçeklendir 558
  • Ders 22. Seç. Menüsü T.R.Teknik resim görünümünü sürüklerken içeriğini göster 559
  • Ders 23. Seç. Menüsü T.R. Yeni detay dairelerini daire olarak görüntüle 560
  • Ders 24. Seç. Menüsü T.R.Teknik resimleri açarken otomatik güncellemeye izin ver 561
  • Ders 25. Seç. Menüsü T.R.Not ve ölçümlendirme kesmesini devre dışı bırak 562
  • Ders 26. Seç. Menüsü T.R. Sürüklerken notları birleştirmeyi devre dışı bırak 563
  • Ders 27. Seç. Menüsü T.R. Senkranizasyonsuz filigran 564
  • Ders 28. Seç. Menüsü T.R.Çizim yay merkez noktalarını göster 565
  • Ders 29. Seç. Menüsü T.R. Çizim obje noktalarını göster 566
  • Ders 30. Seç. Menüsü T.R.Kopuk görünümde kopma çizgilerini yazdır 567
  • Ders 31. Seç. Menüsü T.R. Teknik resimlerde gölgelenmiş görüntüler 568
  • Ders 32. Seç. Menüsü T.R. Görünüm paletini otomatik doldur 569
  • Ders 33. Seç. Menüsü T.R. Yeni çalışma sayfası formatını göster 570
  • Ders 34. Seç. Menüsü T.R.Ölçülendirme düzenlenince aralamayı azalt 571
  • Ders 35. Seç. Menüsü T.R. Silinmiş görünüm harflerini tekrar kullan 572
  • Ders 36. Seç. Menüsü T.R. Detay görünüm ölçeği 574
  • Ders 37. Seç. Menüsü T.R. Malzeme listesinde miktar sütununun adını değiştirme 573
  • Ders 38. Seç. Menüsü T.R. Klavye hareket artışı 575
  • Ders 39. Seç. Menüsü T.R.Görüntü stili 576
  • Ders 40. Seç. Menüsü T.R. Teğet kenarlar 577
  • Ders 41. Seç. Menüsü T.R. Tel kafes ve gizli görünümler 578
  • Ders 42. Seç. Menüsü T.R.Gölgeli kenarların görünümleri 579
  • Ders 43. Seç. Menüsü RenklerRenk düzeni 580
  • Ders 44. Seç. Menüsü Renkler Arka plan görünümü 581
  • Ders 45. Seç. Menüsü Renkler Gölgeli kenarlı mod rengi 582
  • Ders 46. Seç. Menüsü Renkler Montajda parçaları düzenlerken belirtilen renkleri kullan 583
  • Ders 47. Seç. Menüsü Renkler Açılışta değiştirilmiş teknik resim ölçüleri 584
  • Ders 48. Seç. Menüsü Renkler Zarflar 585
  • Ders 49. Seç. Menüsü Çizim Çizim oluştururken görünümü dik döndür 586
  • Ders 50. Seç. Menüsü Çizim Tamamen tanımlı çizim kullan 587
  • Ders 51. Seç. Menüsü Çizim Parça ve montaj çizimlerinde yay merkez noktalarını göster 588
  • Ders 52. Seç. Menüsü Çizim Parça ve montaj çizimlerinde obje noktalarını göster 589
  • Ders 53. Seç. Menüsü Çizim Çizimi kapatmayı hatırlat 590
  • Ders 54. Seç. Menüsü Çizim Sürüklerken ölçümlendirmeleri geçersiz kıl 591
  • Ders 55. Seç. Menüsü Çizim Düzlem gölgeliyken göster 592
  • Ders 56. Seç. Menüsü Çizim Spline teğetlik ve eğrilik tutamaçlarını etkinleştir 593
  • Ders 57. Seç. Menüsü Çizim Varsayılan olarak spline kontrol çokgenini göster 594
  • Ders 58. Seç. Menüsü Çizim Sürüklerken hayalet resmi 595
  • Ders 59. Seç. Menüsü Çizim Eğrilik tarağı bağlayıcı eğrisi göster 596
  • Ders 60. Seç. Menüsü Çizim Obje oluşturmada sayısal girdiyi etkinleştir 597
  • Ders 61. Seç. Menüsü Çizim Aşırı tanımlayan ölçümlendirmeler 598
  • Ders 62. Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Yakalamayı etkinleştir 599
  • Ders 63. Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Model geometrisini yakala 600
  • Ders 64. Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Otomatik ilişkiler 601
  • Ders 65. Seç. Menüsü İlişkiler Yakalamalar Çizim yakalamaları 602
  • Ders 66. Seç. Menüsü Görüntü Varsayılan toplu seçim yöntemi 603
  • Ders 67. Seç. Menüsü Görüntü Gizli kenarların gösterimi 604
  • Ders 68. Seç. Menüsü Görüntü Gizli kenarların seçilmesi 605
  • Ders 69. Seç. Menüsü Görüntü Parça montaj teğet kenar görünümü 606
  • Ders 70. Seç. Menüsü Görüntü Gölgeli ve kenarlı modda kenar görünümü 607
  • Ders 71. Seç. Menüsü Görüntü Bağlamda düzenleme için montaj şeffaflığı 608
  • Ders 72. aliasing) 609
  • Ders 73. Görüntü Grafik görünümde seçilmiş unsurlar 610
  • Ders 74. Görüntü Yüzeylerin açık kenarlarını farklı renkte göster 612
  • Ders 75. Görüntü Grafik görünümden dinamik vurgulama 611
  • Ders 76. Görüntü Yüzeylerin açık kenarlarını farklı renkte göster 613
  • Ders 77. Görüntü Şeffaflık içinden seçimi etkinleştir 614
  • Ders 78. Görüntü Referans triadın göster 615
  • Ders 79. Görüntü Grafik görünümde kaydırma çubuklarını göster 616
  • Ders 80. Görüntü Draft kalitesinde ortam kapanmasını göster 617
  • Ders 81. Görüntü Desen bilgisi araç ipuçları göster 618
  • Ders 82. Görüntü Dört görünüm 619
  • Ders 83. Görüntü Ölçümlendirmeleri ekrana düz olarak yansıt 620
  • Ders 84. Performans Yeniden oluşturmada doğrula 621
  • Ders 85. Performans Bazı sac levha unsurları için kesişmeyi yoksay 622
  • Ders 86. Performans Şeffaflık 623
  • Ders 87. Performans Eğrilik oluşturma 624
  • Ders 88. Performans Detay seviyesi 625
  • Ders 89. Performans Bileşenleri otomatik olarak hafif yükle 626
  • Ders 90. Performans Hep alt montajları çözümle 627
  • Ders 91. Performans Eski tarihli hafif bileşenleri denetle 628
  • Ders 92. Performans Hafif bileşenleri çözümle 629
  • Ders 93. Performans Montajı yüklemede yeniden oluştur 630
  • Ders 94. Performans Montaj ilişkisi animasyon hızı 631
  • Ders 95. Performans Smart duyarlılığı 632
  • Ders 96. Performans Ön belleğe alınan konfigurasyon verilerini temizle 633
  • Ders 97. Performans Belgeyi kaydederken kütle özelliklerini güncelle 634
  • Ders 98. Performans Gölgeli önizleme kullan 635
  • Ders 99. Performans OpenGL yazılımı kullan 636
  • Ders 100. Performans Açılırken önizleme yok 637
  • Ders 101. Seç. Menüsü Montaj Bileşenleri sürükleyerek taşı 638
  • Ders 102. Seç. Menüsü Montaj Düzenlemede montaj ilişki hizalamaları 639
  • Ders 103. Seç. Menüsü Montaj Yeni bileşenleri dış dosyalara kaydet 640
  • Ders 104. Seç. Menüsü Montaj Dosyaları kaydederken model grafiklerini güncelle 641
  • Ders 105. Seç. Menüsü Montaj Büyük montajlar 642
  • Ders 106. Seç. Menüsü Montaj Zarf bileşenleri 643
  • Ders 107. Seç. Menüsü Dış referanslar Referans verilmiş belgeleri salt okunur aç 644
  • Ders 108. Seç. Menüsü Dış referanslar Montajda düzenlerken parçalar için çoklu bağlamlara izin ver 645
  • Ders 109. Seç. Menüsü Dış referanslar Salt okunur referans verilmiş belgeler 646
  • Ders 110. Seç. Menüsü Dış referanslar Referans verilen belgeleri yükle 647
  • Ders 111. Seç. Menüsü Dış referanslar Dış referanslar için dosya konumlarını ara 648
  • Ders 112. Seç. Menüsü Dış referanslar Tarihi geçmiş tasarım tablosu güncelleme 649
  • Ders 113. Seç. Menüsü Dış referanslar Belgeler değişince bileşen isimlerini güncelle 650
  • Ders 114. Seç. Menüsü Dış referanslar Modelin dışında referanslar oluşturma 651
  • Ders 115. Seç. Menüsü Dış referanslar Bozuk dış referanslar 652
  • Ders 116. Seç. Menüsü Varsayılan şablonlar 653
  • Ders 117. Seç. Menüsü Dosya konumları 654
  • Ders 118. Seç. Menüsü FeatureManager Seçili öğeyi görüntüye kaydır 655
  • Ders 119. Seç. Menüsü FeatureManager Unsuru oluştururken adlandır 656
  • Ders 120. Seç. Menüsü FeatureManager Ok tuşlarıyla navigasyon 657
  • Ders 121. Seç. Menüsü FeatureManager Dinamik vurgulama 658
  • Ders 122. Seç. Menüsü FeatureManager Şeffaf yüzen featuremanager 659
  • Ders 123. Seç. Menüsü FeatureManager Ağaç filtresi etkinleştir 660
  • Ders 124. Seç. Menüsü FeatureManager Ağaç öğlerini gizle göster 661
  • Ders 125. Seç. Menüsü Değer kutusu artışı 662
  • Ders 126. Seç. Menüsü Görünüm Fare tekeri yaklaşma yönü ters çevir 663
  • Ders 127. Seç. Menüsü Görünüm Standart görünümlere geçerken sığdır 664
  • Ders 128. Seç. Menüsü Görünüm Dönmeyi göster 665
  • Ders 129. Seç. Menüsü Görünüm Geçişi göster 666
  • Ders 130. Seç. Menüsü Görünüm Bileşeni gizle göster 667
  • Ders 131. Seç. Menüsü Görünüm İzole et 668
  • Ders 132. Seç. Menüsü Görünüm Görünüm seçici 669
  • Ders 133. Seç. Menüsü Yedekle Otomatik kurtar 670
  • Ders 134. Seç. Menüsü Yedekle Yedekle 671
  • Ders 135. Seç. Menüsü Yedekle Kaydet duyurusu 672
  • Ders 136. Seç. Menüsü Delik sihirbazı ve toolbox 673
  • Ders 137. Seç. Menüsü Dosya gezgini 674
  • Ders 138. Seç. Menüsü Ara Arama kutusu göster 675
  • Ders 139. Seç. Menüsü Ara Yazarken ara 676
  • Ders 140. Seç. Menüsü Ara 3DContentCentral sonuçlarını ekle 677
  • Ders 141. Seç. Menüsü Ara Sayfa başına sonuç 678
  • Ders 142. Seç. Menüsü Ara İndeksleme performansı 679
  • Ders 143. Seç. Menüsü Ara Ayrıştırma 680
  • Ders 144. Seç. Menüsü İletiler Her oluşturmada hataları göster 681
  • Ders 145. Seç. Menüsü İletiler Güncelleme hatası olan belgeleri kaydetmeden uyar 682
  • Ders 146. Seç. Menüsü İletiler Bir montajın bağlamında çizimin başlatılmasını uyar 683
  • Ders 147. Seç. Menüsü İletiler Featuremanager ağacı uyarılarını görüntüle 684
 • Bölüm 11: Genel komut uygulaması
 • Bölüm 12: Teknik Resim çizim uygulaması
 • Bölüm 13: İpuçları ve hızlı kullanım
  • Ders 1. Montajda ilişkiye zorlama 685
  • Ders 2. Antette son revizyonu gösterme 686
  • Ders 3. Çalışma sayfası ölçeği değiştirme 687
  • Ders 4. Çizim rengi değiştirme 688
  • Ders 5. Export Options 689
  • Ders 6. Form verme araçları çalışmıyorsa 690
  • Ders 7. Geçiçi montaj ilişkilendirme 691
  • Ders 8. Hızlı 3B çizim oluşturma 693
  • Ders 9. Görünüm seçicisi 692
  • Ders 10. parçalar arasında 694
  • Ders 11. Hızlı profil yapı oluşturma 695
  • Ders 12. Kesit görünümde parça seçimi 696
  • Ders 13. Klavye kısayol oluşturma 697
  • Ders 14. Mouse hareketleri ile hızlı SolidWorks kullanımı 698
  • Ders 15. Onaylama köşesi 699
  • Ders 16. Ölçü oklarının yönlerini değiştirme 700
  • Ders 17. Görüntü durumu ekleme 701
  • Ders 18. Görüntü durumlarını konfigurasyona bağlama 702
  • Ders 19. silindire kısmi pah 703
  • Ders 20. Süren ve sürülen ölçülendirme 704
  • Ders 21. Tasarım arşivi klasörü oluşturma 705
  • Ders 22. Tasarım kütüphanesi (Design Library) kayıpsa 706
  • Ders 23. Teknik resim ile Autocad ölçek eşitleme 707
  • Ders 24. Teknik resimde malzeme listesinde miktar sütununun adını değiştirme 708
  • Ders 25. Teknik resimde ölçü gizleme 1 709
  • Ders 26. Teknik resimde ölçü gizleme 2 710
  • Ders 27. Unsur ağacında unsurların sıralamasını kullanma 711
  • Ders 28. Yüzey gövdelerin teknik resime eklenmesi 712
  • Ders 29. Parça düzlemlerini değiştirme 713
  • Ders 30. Çizim komutları 714
  • Ders 31. çizim kopyalama 715
  • Ders 32. çizimi patlat 716
  • Ders 33. Çoklu montaj 717
  • Ders 34. dairelerin ölçülendirilmesi 718
  • Ders 35. Dosya boyutları 719
  • Ders 36. düzlem ile gizleme 720
  • Ders 37. Düzlem ve simetri 721
  • Ders 38. düzlemleri değiştirme 722
  • Ders 39. Eksen Eksen Düzlem kesişimi 723
  • Ders 40. excel ile eğri çizmek 724
  • Ders 41. İlişkili çoğaltma 725
  • Ders 42. izometrik kesit görünüm 726
  • Ders 43. Kalıp 727
  • Ders 44. koordinat sistemi değiştirme 728
  • Ders 45. Köşe Düzenleme 729
  • Ders 46. Objeleri dönüştür 731
  • Ders 47. Montajda kısmi kesit 730
  • Ders 48. Ölçülendirme kilitleme 732
  • Ders 49. radyüsler 733
  • Ders 50. s ve sağ tuş 734
  • Ders 51. silindirik yüzeye delik açma 735
  • Ders 52. tarama silme 736
  • Ders 53. teknik resim birleştirme 737
  • Ders 54. unsur taşıma 739
  • Ders 55. trim 738
  • Ders 56. yay öçlülendirme 740
  • Ders 57. 3B Pdf kaydetme 741
  • Ders 58. alternatif konum görünümü 742
  • Ders 59. arka planı değiştirerek pack and go 743
  • Ders 60. ölçüleri otomatik hizzalama 744
  • Ders 61. ayarlarınızı kopyalama 745
  • Ders 62. Bileşeni gizleme, bileşeni düzlemin arkasına gizleme 746
  • Ders 63. Birim değiştirme 747
  • Ders 64. birim duyarlılığı değiştirme 748
  • Ders 65. birim sistemini kalıcı değiştirme 749
  • Ders 66. Birimler arası geçiş 750
  • Ders 67. CTRL A Toplu seçim 751
  • Ders 68. çiftli helisel yay oluşturma 752
  • Ders 69. Çizim araçları ile konfigürasyon bağlantısı 753
  • Ders 70. Çizim arka planını değiştirme 754
  • Ders 71. Çizim geçmişi 755
  • Ders 72. Çizim ilişkilerini pasifleştirme 756
  • Ders 73. seçili alan hesaplama 757
  • Ders 74. simetrik kanal açma 758
  • Ders 75. Slotlu parçada limitleme ilişkisi 759
  • Ders 76. Son kullanılan belgeler 760
  • Ders 77. Son kullanılan belgeleri görme 761
  • Ders 78. Standart araç çubuğu ile seçme işlemleri 762
  • Ders 79. tarama silme 763
  • Ders 80. Tasarım kitaplığına not ekleme 764
  • Ders 81. Teknik resimde malzeme listesini ayrı sayfaya taşıma 765
  • Ders 82. Teknik resimde ölçü düzenleme 766
  • Ders 83. ters ele göre bileşen aynalama 767
  • Ders 84. Toplu solidworks dosya güncelleme 768
  • Ders 85. trim 769
  • Ders 86. Türkçe menüden İngilizce menüye geçiş 770
  • Ders 87. Txt dosyası ile denklem kurma 771
  • Ders 88. Unsur ağacı özelleştirme 772
  • Ders 89. Unsur ölçüleri arası hızlı denklem yaratma 773
  • Ders 90. unsur taşıma 774
  • Ders 91. Uyarı seslerini değiştirme 775
  • Ders 92. windows 7 görev çubuğu kullanımı 776
  • Ders 93. yarım yay olusturma ve kütüphaneye ekleme 777
  • Ders 94. yay öçlülendirme 778
  • Ders 95. Kurtar Ayarları 779
  • Ders 96. Yüksek çözünürlükte resim kaydetme 780
 • Bölüm 14: Hesapla Sekmesi
  • Ders 1. Temel Ölçme 781
  • Ders 2. Yay Daire Ölçme 782
  • Ders 3. Ölçü Birimlendirme 783
  • Ders 4. Yansıtma Ölçmesi 785
  • Ders 5. Noktadan Noktaya Ölçme 784
  • Ders 6. Ölçüm Geçmişi 786
  • Ders 7. Ölçme Sensör Ekleme 787
 • Bölüm 15: Modüller ve Araçlar
  • Ders 1. FeatureWorks 788
  • Ders 2. görüntü yakalama 789
  • Ders 3. sensörler 790
  • Ders 4. Ayar taşıma 791
  • Ders 5. 3dcontent 792
  • Ders 6. DWGEditor 793
  • Ders 7. CNC işleme hesabı 794
  • Ders 8. Çözüm ortağı 795
  • Ders 9. Denklemler 796
  • Ders 10. draftsight 797
  • Ders 11. ekran kartı seçimi 798
  • Ders 12. FloExpress 799
  • Ders 13. İzole Komutu 800
  • Ders 14. Karşılaştırmalar 801
  • Ders 15. konfigurasyonlar 803
  • Ders 16. Kiriş Hesaplayıcı 802
  • Ders 17. Otomatik Yakalama 804
  • Ders 18. rulman hesaplayıcı 805
  • Ders 19. seçim filtresi 806
  • Ders 20. SolidWorks RX 807
  • Ders 21. SW Task Schedular 808
  • Ders 22. tasarım tablosu 809
  • Ders 23. Çözüm ortağı 810
  • Ders 24. FeatureWorks Katı Dosya alma 811
  • Ders 25. FeatureWorks Sac Dosya alma 812
 • Bölüm 16: 2014 Yenilikleri
  • Ders 1. solidworks 2014 giriş 829
  • Ders 2. font buton büyüklüğü 830
  • Ders 3. fontlar 831
  • Ders 4. güneş animasyonu 832
  • Ders 5. hızlı montaj hizzalama 833
  • Ders 6. mirror components bounding box 834
  • Ders 7. sac bent loft 835
  • Ders 8. sac gusset 836
  • Ders 9. sac sweep 837
  • Ders 10. sac yırtılmalar 838
  • Ders 11. seçim scroll 839
  • Ders 12. stciky settings 840
  • Ders 13. çizim oto ölçeklendirme 841
  • Ders 14. unsur silme yenilikleri 842
  • Ders 15. montajda kement seçimi 843
  • Ders 16. montajda tanjant ilişkisi 844
  • Ders 17. arka planlar 845
  • Ders 18. arttırılmış gerçeklik 846
  • Ders 19. balonlama düzenleme 847
  • Ders 20. çizimi değiştir 848
  • Ders 21. edrawings 849
  • Ders 22. eş görüntü 850
  • Ders 23. kesişimler arası ölçülendirme 851
  • Ders 24. montaj paçaya özel kesit 852
  • Ders 25. ölçü çizgileri 853
  • Ders 26. özel geçmiş 854
  • Ders 27. teknik resim kesit aracı 855
  • Ders 28. teknik resim parça değiştirme 856
  • Ders 29. teknik resim yazı bloğu 857
  • Ders 30. teknik resim yüzeyden kesit 858
  • Ders 31. temas basıncı 859
  • Ders 32. yol uzunluğu 860
  • Ders 33. Detay görünüş 861
  • Ders 34. malzeme listesi 862
  • Ders 35. notlar 863
  • Ders 36. radyal ölçülendirme 864
  • Ders 37. slot mate 865
  • Ders 38. slotlar 866
  • Ders 39. assemblyxpert 867
  • Ders 40. boyuta göre seçme 868
  • Ders 41. Çoğaltma tabanlı çoğaltma 869
  • Ders 42. eğriler 870
  • Ders 43. ilişkileri göster 871
  • Ders 44. küre ilişkileri 872
  • Ders 45. montaj ilişkileri 2 873
  • Ders 46. patlamış görüntüye dönme 874
  • Ders 47. radyüsler 875
  • Ders 48. 2013 Yenilikleri 876
  • Ders 49. Genel yenilikler 877
  • Ders 50. Kısayol çubukları 878
  • Ders 51. Sık kullanılanlar 879
  • Ders 52. Düz ağaç görünümü 880
  • Ders 53. Alt klasörler 881
  • Ders 54. Görünüm oryantasyon 882
  • Ders 55. Oryantasyon kısayolu 883
  • Ders 56. Görünüm seçici 884
  • Ders 57. Yay daire ölçümü 886
  • Ders 58. Noktadan noktaya 885
  • Ders 59. Yeni görünüm kaydetme 887
  • Ders 60. Anımsatıcı süresi 888
  • Ders 61. Arama seçenekleri 889
  • Ders 62. Ses ekleme 890
  • Ders 63. Hızlı başlat 891
  • Ders 64. Dosya dönüşümü 892
  • Ders 65. Birden fazla patlamış görünüm 893
  • Ders 66. Kütüphane yenilikleri 896
  • Ders 67. Ölçüm yenilikleri 894
  • Ders 68. Görünüş paleti 895
  • Ders 69. Zebra çizgileri 897
 • Bölüm 17: 2013 Yenilikleri
  • Ders 1. Arayüz 813
  • Ders 2. Sketch yenilik 814
  • Ders 3. denklemler 815
  • Ders 4. edrawings 816
  • Ders 5. Import dosya 817
  • Ders 6. kurulum kaldırma 818
  • Ders 7. montaj 819
  • Ders 8. Profiller ve patlatma 820
  • Ders 9. sac yenilikleri 821
  • Ders 10. teknik resim 822
  • Ders 11. toolbox 823
  • Ders 12. Unsur Dondurma 824
  • Ders 13. zebra çizgileri 825
  • Ders 14. Görüntüleme yenilikleri 826
  • Ders 15. Hızlı veri açma 827
  • Ders 16. Kayıp referansları gösterme 828
 • Bölüm 18: Keyshot
  • Ders 1. Keyshot 898
  • Ders 2. Preferences 899
  • Ders 3. Library ve project 900
  • Ders 4. Render Menüsü 901
  • Ders 5. kamera kullanımı 902
  • Ders 6. İmport 903
  • Ders 7. malzeme atama 904
  • Ders 8. texture types 905
  • Ders 9. texture maps 906
  • Ders 10. texture map opacity 907
  • Ders 11. etiketler 908
  • Ders 12. ortam ve ışıklandırma 909
  • Ders 13. proje ayarları bölüm1 910
  • Ders 14. proje ayarları bölüm 2 911
  • Ders 15. arka planlar 912
  • Ders 16. malzeme bölüm 1 plastik 1 913
  • Ders 17. malzeme bölüm 1 plastik 2 914
  • Ders 18. malzeme bölüm 2 diğer malzemeler 915
  • Ders 19. malzeme yaratma 916
  • Ders 20. animasyon 1 temel kavramlar 917
  • Ders 21. animasyon 2 hareket tipleri 918
  • Ders 22. animasyon 3 rotasyon tipleri 919
  • Ders 23. animasyon 4 kamera kontrolleri 920
  • Ders 24. animasyon 5 zaman çizelgesi 921
  • Ders 25. animasyon 6 hareket ilişkileri kopyala yapıştır 922
  • Ders 26. animasyon 7 animasyon sihirbazı 923
  • Ders 27. animasyon 8 video kayıt etme 924
  • Ders 28. keyshot VR 925
 • Bölüm 19: Photoview 360
  • Ders 1. PW360 Giriş 926
  • Ders 2. Genel kavramlar 927
  • Ders 3. Görünümler 928
  • Ders 4. Kaplama sıralaması 929
  • Ders 5. Kendi malzememizi ekleme 930
  • Ders 6. Haritalama 931
  • Ders 7. Gelişmiş haritalama 932
  • Ders 8. Yüzey cilası 933
  • Ders 9. Işıklandırma 934
  • Ders 10. Işık türleri 935
  • Ders 11. Işıklandırma teknikleri 936
  • Ders 12. Sahne Düzenleme 937
  • Ders 13. Yapıştırmalar 938
  • Ders 14. Kamera Kullanımı 939
  • Ders 15. Önizleme ve işleme 940
  • Ders 16. Seçenekler 941
  • Ders 17. Bloom 942
  • Ders 18. Tasarım yerleşimi 943
  • Ders 19. uygulama 944
 • Bölüm 20: Kalıp
  • Ders 1. Kalıba giriş 945
  • Ders 2. maçalı kalıp 946
  • Ders 3. maçalı kalıp patlatılmış kalıp 947
  • Ders 4. maçalı kalıp uygulama 948
  • Ders 5. maçalı kalıp import dosya alma 949
  • Ders 6. maçalı kalıp ters açı analizi 950
  • Ders 7. maçalı kalıp manuel ayrım yüzeyleri oluşturma 952
  • Ders 8. maçalı kalıp ayrım çizgisi ve boşluk kapatma 951
  • Ders 9. maçalı kalıp erkek ve dişi oluşturma 953
  • Ders 10. maçalı kalıp maça oluşturma 954
  • Ders 11. maçalı kalıp 2.maça 955
  • Ders 12. maçalı kalıp birleştir komutu ile kalıplama 956
  • Ders 13. maçalı kalıp maça yeri ve pim delikleri 957
  • Ders 14. maçalı kalıp maça ve kalıp montajı 958
  • Ders 15. çapak alma kalıbı musluk 959
  • Ders 16. çapak alma kalıbı bağlantı parçası 960
  • Ders 17. progresif kalıp 961
  • Ders 18. plastik enjeksiyon kalıbı plastik kapak 962
  • Ders 19. plastik enjeksiyon kalıbı plastik enjeksiyon kalıp montajı 963
  • Ders 20. plastik enjeksiyon kalıbı uygulama 964
  • Ders 21. dövme kalıbı musluk kalıbı 965
  • Ders 22. dövme kalıbı bağlantı parçası kalıp oluşturma 966
  • Ders 23. dövme kalıbı maça yuvaları oluşturma 967
  • Ders 24. dövme kalıbı sağ bandaj tasarımı 968
  • Ders 25. dövme kalıbı sol bandaj 969
  • Ders 26. dövme kalıbı horoz 970
  • Ders 27. dövme kalıbı alt horoz 971
  • Ders 28. dövme kalıbı pimler 972
  • Ders 29. dövme kalıbı montaj 973
  • Ders 30. sıvı kalıp tasarımı üst kalıp tasarımı 974
  • Ders 31. sıvı kalıp tasarımı alt kalıp tasarımı 975
  • Ders 32. sıvı kalıp tasarımı kalıp montajı 976
  • Ders 33. sıvı kalıp tasarımı patlatma görünümü 977
  • Ders 34. parcayı ayır komutu 978
  • Ders 35. splitwork Delikleri kapa komutu 979
  • Ders 36. splitworks Loft komutu 980
  • Ders 37. splitworks Katı cekirdek olustur komutu 981
  • Ders 38. splitworks Patlat ve temizle komutları 982
  • Ders 39. splitworks uygulamaA1 983
  • Ders 40. splitworks uygulamaA2 984
  • Ders 41. splitworks uygulamaA3 985
  • Ders 42. splitworks uygulamaA4 986
  • Ders 43. splitworks uygulamaA5 987
  • Ders 44. splitworks uygulamaA6 988
  • Ders 45. splitworks uygulamaA7 989
  • Ders 46. splitworks uygulamaB1 990
  • Ders 47. splitworks uygulamaB2 991
  • Ders 48. splitworks uygulamaC1 992
  • Ders 49. splitworks uygulamaC2 993
  • Ders 50. splitworks uygulamaC3 994
  • Ders 51. splitworks uygulamaC4 995
  • Ders 52. splitworks uygulamaC5 996
  • Ders 53. splitworks uygulamaD1 997
  • Ders 54. splitworks uygulamaD2 998
  • Ders 55. splitworks uygulamaE1 999
  • Ders 56. splitworks uygulamaE2 1000
  • Ders 57. splitworks uygulamaE3 1001
  • Ders 58. splitworks uygulamaF1 1002
  • Ders 59. splitworks uygulamaF2 1003
  • Ders 60. splitworks uygulamaF3 1004
  • Ders 61. moldworks konu1 1005
  • Ders 62. moldworks konu2 1006
  • Ders 63. moldworks konu3 1007
  • Ders 64. moldworks konu4 1008
  • Ders 65. moldworks konu5 1009
  • Ders 66. moldworks konu6 1010
  • Ders 67. moldworks konu7 1011
  • Ders 68. moldworks konu8 1012
  • Ders 69. moldworks konu9 1013
  • Ders 70. moldworks konu10 1014
  • Ders 71. moldworks konu11 1015
  • Ders 72. moldworks konu12 1016
  • Ders 73. moldworks konu13 1017
  • Ders 74. moldworks konu14 1018
  • Ders 75. moldworks konu15 1019
  • Ders 76. moldworks konu16 1020
  • Ders 77. moldworks konu17 1021
  • Ders 78. moldworks konu18 1022
  • Ders 79. moldworks konu19 1023
  • Ders 80. moldworks uygulama1 1024
  • Ders 81. moldworks uygulama2 1025
  • Ders 82. elektrodeworks konu1 1026
  • Ders 83. elektrodeworks konu2 1027
  • Ders 84. elektrodeworks konu3 1028
  • Ders 85. elektrodeworks konu4 1029
  • Ders 86. elektrodeworks konu5 1030
  • Ders 87. elektrodeworks konu6 1031
  • Ders 88. elektrodeworks konu7 1032
  • Ders 89. elektrodeworks konu8 1033
 • Bölüm 21: SolidWorks Plastics
  • Ders 1. SWP 1034
  • Ders 2. Mesh 1035
  • Ders 3. Manual Mesh 1036
  • Ders 4. Malzeme Seçimi 1037
  • Ders 5. Makine seçimi 1038
  • Ders 6. Analiz 1039
  • Ders 7. Fill time 1040
  • Ders 8. Presure at end of Fill 1041
  • Ders 9. Temperature End of fill 1042
  • Ders 10. Temperature 1043
  • Ders 11. Shear stress 1044
  • Ders 12. Volume Shrinkage 1045
  • Ders 13. Frozen Layer Fraction 1046
  • Ders 14. Cooling Time 1047
  • Ders 15. Sink Marks 1048
  • Ders 16. Ease of fill 1049
  • Ders 17. Gate Filling Contrubition 1050
  • Ders 18. Yorumlama Çarpılma 1051
  • Ders 19. Yorumlama Çökme 1052
  • Ders 20. Yorumlama Çökme 2 1053
  • Ders 21. Yorumlama Çökme 3 1054
  • Ders 22. Bağlantı Usnurları Montaj Yüksekliği 1055
  • Ders 23. Bağlantı Unsurları Yakalama Kancası 1056
  • Ders 24. Plastik Menteşe 1057
  • Ders 25. yolluk ağzı donma analizi 1058
  • Ders 26. Yolluk Tasarımı 1059
  • Ders 27. Çekme Analizi 1060
  • Ders 28. Yolluk Tasarımı 1061
  • Ders 29. Yollukk Dengeleme 1062
  • Ders 30. Sorunlar Mat Bölgeler 1063
  • Ders 31. Sorunlar Eksik Dolum 1064
  • Ders 32. Sorunlar Gaz Kabarcıkları 1065
  • Ders 33. Sorunlar Mat Bölgeler 1066
  • Ders 34. Sorunlar Kabarciklar 1067
  • Ders 35. Sorunlar Duman İzleri 1068
  • Ders 36. Sorunlar Akış İzleri 1069
  • Ders 37. Sorunlar Çapak 1070
  • Ders 38. Sorunlar İtici İzleri 1071
  • Ders 39. Sorunlar Kaynak İzleri 1072
  • Ders 40. Sorunlar Çarpılma 1073
 • Bölüm 22: CAMWorks
  • Ders 1. 2,5 eksen 1074
  • Ders 2. Bounding box stok tanımlama 1075
  • Ders 3. Extruded sketch stok tanımlama 1076
  • Ders 4. STL stok tanımlama 1077
  • Ders 5. Tezgah sıfırı alma 1078
  • Ders 6. Eksen yönü tanıtma 1079
  • Ders 7. Yüzey tarama 1080
  • Ders 8. Tarama operasyonunda parametreler 1081
  • Ders 9. Havuz takımyolu 1082
  • Ders 10. Havuz parametreleri 1083
  • Ders 11. Open pocket takımyolu oluşturma 1084
  • Ders 12. Open pocket parametreler 1085
  • Ders 13. Corner slot takım yolu oluşturma 1086
  • Ders 14. Corner slot kaba parametreleri 1087
  • Ders 15. Corner slot contour parametreleri 1088
  • Ders 16. Boss takımyolu oluşturma 1089
  • Ders 17. Boss takımyolu parametreleri 1090
  • Ders 18. Adalı havuz 1091
  • Ders 19. Havuzlarda high speed ayarları 1092
  • Ders 20. Open profile takımyolu oluşturma ve parametreler 1093
  • Ders 21. Open profile t freze 1094
  • Ders 22. CAMWorks yazı yazma 1095
  • Ders 23. Rayba operasyonu 1096
  • Ders 24. Punta operasyonları 1097
  • Ders 25. Delik operasyonlarına giriş ve unsur tanımlama 1098
  • Ders 26. Delik delme operasyonu 1099
  • Ders 27. Kılavuz operasyonu 1100
  • Ders 28. Eğri işleme 1101
  • Ders 29. Güvenlik mesafesi parametreleri NC 1102
  • Ders 30. Post alma 1103
  • Ders 31. 3 eksen 1104
  • Ders 32. 3 eksene giriş 1105
  • Ders 33. 3 eksen Kaba parametreleri 1106
  • Ders 34. 3 eksen Ara kaba 1107
  • Ders 35. Consant stepover 1108
  • Ders 36. Pattern project slice 1109
  • Ders 37. pattern project radial spiral 1110
  • Ders 38. pattern project flowline 1111
  • Ders 39. Flat area 1112
  • Ders 40. Z level takımolu oluşturma 1113
  • Ders 41. Limit atma 1114
  • Ders 42. Contain area 1115
  • Ders 43. Avoid area 1116
  • Ders 44. Genel 1117
  • Ders 45. 4eksen sarılı unsur 1118
  • Ders 46. CAMWorks_giriş_videosu 1119
  • Ders 47. millturn 1120
  • Ders 48. xzcmillturn 1121
  • Ders 49. Torna 1122
  • Ders 50. Torna stok tanımlama 1123
  • Ders 51. Torna tezgah sıfırı atma 1124
  • Ders 52. Torna Alın işleme ve boyuna işleme takımyolu oluşturma 1125
  • Ders 53. Torna Alın işleme ve boyuna işleme takımyolu parametreleri 1126
  • Ders 54. Torna delik operasyonları 1127
  • Ders 55. Torna kanal operasyonları 1128
  • Ders 56. Torna vida operasyonları 1129
 • Bölüm 23: Borulama ve Kablolama (Routing)
  • Ders 1. Routing Giriş 1 1130
  • Ders 2. Routing Giriş 2 1131
  • Ders 3. Bağlantı elemanları 1132
  • Ders 4. Route başlatma bitirme 1133
  • Ders 5. mevcut bileşenleri bağlama 1134
  • Ders 6. C point düzenleme 1136
  • Ders 7. Araya parça ekleme 1135
  • Ders 8. Routing Seçenekler Menüler 1137
  • Ders 9. Routing Seçenekler Sistem Seçenekleri 1138
  • Ders 10. Tüpler 1139
  • Ders 11. otomatik tesisat 1140
  • Ders 12. Tesisatı onar 1141
  • Ders 13. tesisat düzenle 1142
  • Ders 14. tesisat çapı değiştirme 1143
  • Ders 15. Borulamaya giriş 1144
  • Ders 16. dirsek düzenleme 1145
  • Ders 17. Bağlantı elemanı ekle 1146
  • Ders 18. tüp boru çıakrtma 1147
  • Ders 19. penetrasyon 1148
  • Ders 20. reducer 1149
  • Ders 21. Kaplamalar 1150
  • Ders 22. veri paylaşımı 1151
  • Ders 23. Kablolama giriş 1152
  • Ders 24. Standart kablo oluşturma 1153
  • Ders 25. Özel kablolama 1154
  • Ders 26. tel tanımlama 1155
  • Ders 27. Çoklu kablolama 1156
  • Ders 28. clipsler 1157
  • Ders 29. clips yerleşimi 1158
  • Ders 30. Clipsler ile kablolama 1159
  • Ders 31. Clipslerken kablolama 1160
  • Ders 32. Clips düzenleme 1161
  • Ders 33. clips döndürmek 1162
  • Ders 34. Kablo Kanalları 1163
 • Bölüm 24: Montaj
  • Ders 1. Esnet Komutu Bükmek 307
  • Ders 2. Esnet Komutu Bükme 308
  • Ders 3. Esnet Komutu Sivrilme 309
  • Ders 4. Esnet Komutu Esneme 310
  • Ders 5. Deforme Noktadan 311
  • Ders 6. Deforme Eğriden eğriye 312
  • Ders 7. Deforme Yüzey İtme 313
  • Ders 8. Girinti Komutu 314
  • Ders 9. Serbest Form 315
  • Ders 10. Serbest Form Sınır Şartları 316
  • Ders 11. Ayır Komutu 317
  • Ders 12. Ayır Komutu ile Parçadan Montaj Oluşturma 318
  • Ders 13. Parçalardan Montaj Oluşturma 319
  • Ders 14. Birleştir 320
  • Ders 15. Birleştir Uygulaması 321
  • Ders 16. Objeleri Dönüştür 322
  • Ders 17. Helis Spiral Sarım Yüksekliği ve Devir 323
  • Ders 18. Kopyala Yapıştır 324
  • Ders 19. Helis Spiral Yükseklik ve Devir 325
  • Ders 20. Helis Spiral Yükseklik ve Sarım Yüksekliği 326
  • Ders 21. Helis Spiral Spiral 327
  • Ders 22. Yay Modelleme Helis ve Süpürme ile 328
  • Ders 23. Yay Modelleme Doğrusal Süpürme ile 329
  • Ders 24. Yay Modelleme Değişken Çaplı 330
  • Ders 25. Spiral Kesme 331
  • Ders 26. Gövdeler ile Yay Oluşturma 332
  • Ders 27. 2D DWGyi 3D Katıya Çevirme 333
  • Ders 28. Blok Oluşturma 334
  • Ders 29. DWGden Blok Mekanizma Oluşturma 335
  • Ders 30. Kayış Zincir Mekanizması 336
  • Ders 31. Blokların Katılanması 337
  • Ders 32. Gövdeleri Taşı ve Kopyala 338
  • Ders 33. Kesişim Eğrisi 339
  • Ders 34. Kompozit Eğri Eğriler ile 340
  • Ders 35. Kompozit Eğri Katı Üzerinden 341
  • Ders 36. Koordinat Sistemi 342
  • Ders 37. Fotoğraftan Katı Oluşturma 343
  • Ders 38. Fotoğraftan Renk Alarak Katılama 344
  • Ders 39. Fotoğraftan Hibrit Teknik ile Hat Alma 345
  • Ders 40. Yansıtılmış Eğri 346
  • Ders 41. 3B Çizimden Katılama 347
  • Ders 42. Çoğaltılmış Örneklerden Birini Silmek 348
  • Ders 43. Dairesel Olmayan Kesitli Yay 349
  • Ders 44. Formüle Bağlı Dişli Modelleme 350
  • Ders 45. Kısmi Pah 351
  • Ders 46. Radyüse Çekme Parametresi Tanımlama 352
  • Ders 47. Katılama kesişim 353
5 Puan
Kategori
Grafik Tasarım

 • Eklenme Tarihi 08/12/2020
 • Bölüm Sayısı 24
 • Süre
 • Seviye Başlangıç